W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/87/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia suplementu pn. „Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Osielsko” do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”
na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji suplement pn. „Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Osielsko” do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VIII/67/2020 z dnia 8 październik 2020 roku, stanowiący załącznikZałącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

      Dokument pn. „Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Osielsko” jest suplementem do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VIII/67/2020 z dnia 8 października 2020 roku.
Plan mobilności miejskiej - zbiorowej określa wpływ działań zawartych w planie, na mobilność mieszkańców obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Osielsko. Głównym celem planu mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie. Dotyczy to bardziej potrzeb „funkcjonującego miasta” i jego obrzeży niż obszaru miejskiego jako jednostki podziału administracyjnego. Zgodnie z dokumentem „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” (PZMM) to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny.
Działania zdefiniowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obejmują swym zakresem wszystkie środki i formy transportu w Gminie, w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma zdefiniować warunki brzegowe dla systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:
- zapewnienie obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwią dostęp do kluczowych celów podróży i usług,
- redukcję zanieczyszczeń powietrza i hałasu, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
- poprawę wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
- poprawę stanu bezpieczeństwa,
- pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.
Główny cel działań mobilnościowych jest ściśle powiązany z celami określonymi w Planie gospodarki niskoemisyjnej, który zakłada transformację Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez:
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
- poprawę efektywności energetycznej, 
- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
- poprawę jakości powietrza.       
 

 

Załączniki

Załącznik pdf, 1.88 MB

Powiadom znajomego