W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/76/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Osielska
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 23 sierpnia  2020 r. mieszkańców ul. Gryczanej i ul. Zbożowej w Osielsku pod którą złożono 26 podpisów, w sprawie  zlecenia projektu i budowy  Zbożowej i części ul. Gryczanej w Osielsku uwzględnia ją w całości. 
§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
Uzasadnienie
Uchwała dotyczy petycji z dnia 23 sierpnia  2020 r., mieszkańców ul. Gryczanej i ul. Zbożowej w Osielsku pod którą podpisało się  26 mieszkańców tych ulic,  w sprawie  zlecenia projektu i budowy  Zbożowej i części ul. Gryczanej w Osielsku. 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Osielsko uchwalonego Uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r, zmienionego uchwałą Nr I/3/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r., z 2019, poz. 981 z 14 lutego 2019 r.), petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, polegającego na: analizie petycji, oraz przygotowaniu stanowiska dla rady odnośnie   załatwienia petycji w celu przekazania Przewodniczącemu Rady.  
Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach, na posiedzeniach  w dniu 22  września 2020 r. i  5 listopada 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła: "Zdecydowana większość działek jest zabudowana i zasiedlona od ośmiu lat, a dwa lata temu wykonano kanalizację. Od tego czasu droga, pomimo interwencyjnego równania - jest w bardzo złym stanie. Przewodniczący komisji poinformował o otrzymanym drogą mailową stanowisko sołtysa Sołectwa Osielsko, który popiera petycję mieszkańców ulic Gryczanej i Zbożowej. Podobnego zdania są też radni z tej części sołectwa. Członkowie komisji swoje stanowisko w sprawie oczekiwań mieszkańców. Większość członków komisji wyraziła sprzeciw wobec rozpatrywania tej petycji przez Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ze względu na zawarte w niej oczekiwania.W związku z powyższym,Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uważa petycję za bezzasadną ze względu na jej charakter i uznaje, że jest to wniosek do budżetu gminy w zakresie inwestycji drogowych na rok 2021.Komisja wnioskuje, aby petycje z zakresu inwestycji drogowych, z zasady były kierowane do działu inwestycji Urzędu Gminy Osielsko inaczej stworzymy precedens, który sparaliżuje pracę komisji". Równocześnie Wójt Gminy Osielsko, odpowiadając na wniosek mieszkańców, przedstawił harmonogram realizacji zadania pn. budowa ulic Zbożowej i Gryczanej w Osielsku. W budżecie gminy zaproponuje na rok 2021 projekt, budowy dróg, którego realizacje przewiduje się do końca roku 2022. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Ostateczna decyzja dotycząca inwestycji nastąpi przy konstruowaniu budżetu gminy na rok 2023." 

Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrując petycję uznała  jak w § 1 Uchwały. 

 Zgodnie z art. 13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 


Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870), sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane