W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/73/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Osielsko-Dobrcz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Osielsko-Dobrcz
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 87 ust. 2 i 3 art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz 869 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. 1.Rada Gminy Osielsko wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego, zwanego dalej „Porozumieniem”, pomiędzy Gminą Osielsko będącą gminą wiodącą aglomeracji Osielsko-Dobrcz oraz Gmina Dobrcz wchodzącą w skład aglomeracji Osielsko-Dobrcz.
2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Osielsko-Dobrcz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
 Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 86 ust. 3 lit. 1 Prawa Wodnego aglomeracja jest teren, na  którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Równoważna liczba mieszkańców przywołana w ww. ustawie to ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZTs) w ilości 60 g tlenu na dobę.
 Obecnie Gmina Osielsko i Gmina Dobrcz należą do aglomeracji Bydgoszcz. Ścieki komunalne zbierane są i przekazywane do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. Aglomeracja ta została wyznaczona Uchwałą nr XXV/456/16 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy uchylanej z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne w art. 573 ustawy z dnia 20.07.207r. Prawo wodne zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31.12.2020r.
 Gmina zainteresowana wyznaczeniem, zmiana lub likwidacją aglomeracji, na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy s dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, przygotowuje projekt uchwały wyznaczającej, zmieniającej lub likwidującej aglomerację. Stosownie do art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne w  przypadku, gdy aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców, zaś zainteresowane gminy zawierają w tym celu porozumienie. 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane