W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/65/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Osielsko

na podstawie Na podstawie art. 18 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

 § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 6 września 2020 r. (wpływ do Urzędu Gminy 8 września 2020 r.) na bezczynność Wójta Gminy Osielsko  oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osielsko, badającej zasadność zarzutów przedstawionych w skardze,  Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie

W dniu 8 września 2020 r. do Rady   Gminy Osielsko wpłynęła skarga na bezczynność Wójta Gminy Osielsko  w kwestii braku montażu progów zwalniających na ul. Lazurowej w Osielsku.
Zgodnie z treścią oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego skarga złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Osielsko uchwalonego Uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r, zmieniony uchwałą Nr I/3/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r., z 2019, poz. 981 z 14 lutego 2019 r.) 
Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, polegającego na: analizie skargi, oraz przygotowaniu stanowiska dla rady odnośnie  załatwienia petycji w celu przekazania Przewodniczącemu Rady.  
Skarga została  rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady  Gminy Osielsko  dnia 22 września  2020 r. "Na posiedzeniu tym oceniono zasadność skargi jak też zapewniono możliwość wypowiedzenia się skarżącej. W istocie przedmiotem skargi jest fakt, że nie zostały  zamontowane progi zwalniające na ul. Lazurowej w Osielsku o które skarżąca wnioskowała  12 września 2019 r. i do tej pory nie zostały zamontowane. 
Przewodniczący komisji, poinformował, że dział inwestycji naszego urzędu przekazał sprawę progów w maju br., do GZK w Żołędowie. GZK do końca października powinno otrzymać projekty urządzenia spowalniania ruchu na ulicy Lazurowej, więc jest szansa, że zadanie to będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. 
Przewodniczący komisji podkreślił, że istotą tej skargi nie był montaż progów, ale opieszałość i lekceważenie ze strony urzędników w stosunku do mieszkańców gminy. Przez rok ani wójt, ani wskazany przez niego urzędnik gminny nie udzielił wnioskodawcom odpowiedzi. Natomiast kiedy pojawiła się skarga na działania wójta, temat budowy progów został przekazany do GZK. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, że dopiero widmo upublicznienia złych praktyk w działaniu gminy sprawia, że podejmowane są jakiekolwiek działania". Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznaje skargę na bezczynność wójta za zasadną.

Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrując skargę uznała  jak w § 1 Uchwały.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane