W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/63/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osielsko, położonych w Osielsku, oznaczonych w ewidencji gruntów Nr działek:  42/6 o pow. 0,1159 ha oraz 42/8 o pow. 0,1929 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00064675/5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. 
Przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Osielsku przy ul. Wakacyjnej - działki Nr 42/6 oraz 42/8 zapisane w księdze wieczystej Nr BY1B/00064675/5 stanowią własność Gminy Osielsko. 
Przedmiotowe grunty są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko-Niemcz, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr V/63/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 03 lipca 2015r. poz. 2133) i w planie tym przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem  usług. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane