W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/62/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/23/2020 z dnia 14 maja 2020 r.,  Nr V/30/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr VI/37/2020 z dnia 6 lipca 2020r., Nr VII/45/2020 z dnia 15 września 2020 r.  zgodnie   z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami 
w planie dochodów i wydatków na rok 2020. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1 
W tym:
1) dochody budżetu na 2020 rok po zmianie 114.957.821,98 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  105.115.800,93 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 9.842.021,05 zł.

2) wydatki budżetu na 2020 rok po zmianie 136.200.373,98 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  91.773.400,45 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.426.973,53 zł.

Załącznik Nr 2 
1. Dodaje się przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:
1) Opracowanie analiz  ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko.  Łączne nakłady finansowe - 15.000,00 zł. Realizacja w latach 2020 – 2021. W tym w roku 2020 –0,00 zł, w roku 2021 – 15.000,00 zł. 

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym: 
1) Poz. 1.3.1.8 Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych, w tym zagospodarowanie działki 95/30 w Niwach. Realizacja lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe – 345.000,00 zł. W roku 2020 – 215.000,00 zł, rok 2021 – 65.000 zł, rok 2022 – 40.000,00 zł, rok 2023 – 25.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.19 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57A. Zmniejsza się  nakłady w 2020r. o kwotę 50.000,00zł, jednocześnie o kwotę tą zwiększa się nakłady przewidziane w 2021r. Łączne nakłady inwestycji wyniosą 480.000,00 zł. Realizacja lata 2016 -2021.          W roku 2020 – 0,00 zł, w roku 2021 – 480.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.41 Budowa ul. Koperkowej w Osielsku. Zwiększa się wydatki na inwestycję w 2020 r. o kwotę 35.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą   - 2.390.000,00 zł. Realizacja lata 2018-2022. Rok 2020 –1.170.000,00 zł, rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 1.200.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.44 Zakończenie budowy ul. Sopockiej w Wilczu. Zwiększa się nakłady w 2020 r. o kwotę 350.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą  450.000,00 zł. Realizacja lata 2018-2020. Rok 2020 – 450.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.65 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Zmniejsza się nakłady w 2020 r. o kwotę 319.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się o tą kwotę nakłady w 2021r.  Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 320.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021-319.000,00 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane