W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/41/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji przez gminę projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

na podstawie Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 12 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Partnerstwa i zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.
2. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2022.
3. Gmina Osielsko pełni funkcję Partnera wiodącego.
4. Budżet projektu wynosi – 1.346.964,06 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1.346.964,06 zł.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych z przystąpieniem Gminy Osielsko do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        
                                       
UZASADNIENIE

Zgodnie z warunkami określonymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Gmina Osielsko przystępując do w/w Programu po spełnieniu warunków przystąpienia otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100 % wartości programu. Konsekwencją przyjęcia aplikacji Gminy Osielsko do programu będzie reprezentowanie Partnera przed Ministerstwem Edukacji Narodowej będącym Instytucją Pośredniczącą Działania 2.10 PO WER.Rada Gminy Osielsko wyraża zgodę na przystąpienie do Programu upoważniając jednocześnie Wójta Gminy Osielsko do podejmowania wszystkich czynności związanych z przystąpieniem do programu.Realizacja przystąpienia do programu odpowiada przepisom art. 33 Ustawy z  dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane