W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/40/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

 § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 47/1 o pow. 0,1420 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BY1B/00069331/7, położonej w obrębie geodezyjnym Maksymilianowo, na okres do 31.12.2020 r.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
tej umowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy”. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.”  Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu o przedłużenie umowy dzierżawy części działki oznaczonej Nr 47/1 o powierzchni 1420m²w obrębie ewidencyjnym Maksymilianowo. Teren przedmiotowej nieruchomości jest użytkowany przez dzierżawcę na zaplecze budowy, w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy –Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego” na podstawie umowy dzierżawy począwszy od 01.06.2017 r. 
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Maksymilianowie – Gmina Osielsko, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr V/47/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego Nr 134 poz. 2579 z dnia 19listopada2002 r.) i w planie tym przeznaczona jest pod tereny mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług –ozn. symbolem A 5 M/U.  
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa przedłużenie umowy dzierżawy jak i zawarcie umowy na okres powyżej 3 lat wraz z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku przetargowego wymaga zgody Rady Gminy w formie stosownej Uchwały.
 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane