W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/37/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/23/2020 z dnia 14 maja 2020r., Nr V/30/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.   zgodnie   z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie   dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1 
1) dochody budżetu na 2020 rok  - 108.635.935,99 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  102.580.281,17 zł. 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł.

2) wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 127.578.487,99 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 86.222.401,99 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.356.086,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dodaje się przedsięwzięcie:
1) W ramach wydatków bieżących - Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych.  Łączne nakłady finansowe 185.000,00 zł. Realizacja w latach 2020 – 2021. W tym w roku 2020 – 135.000,00 zł, w roku 2021 – 50.000,00 zł. Planuje się nakłady na urządzenie i pielęgnację terenu przy ul. Zakopiańskiej w Niwach i Centralnej w Osielsku oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym: 
1) Poz. 1.3.2.77 Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyżwiarzy 
w kierunku ul. Smukalskiej. W związku z koniecznością doprojektowania kanału technologicznego zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 7.200,00 zł, po zmianie - 
19. 700 zł. Realizacja   lata 2019-2020,  rok 2020 – 19.700,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.78 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Orzechowej w Osielsku. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się nakłady o kwotę 75.000,00zł do kwoty 545 000,00 zł. Realizacja lata 2019 -2020. Rok 2020 – 545.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.81 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku -dokumentacja projektowa. Zwiększa się nakłady w 2021 r. o kwotę 13.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą  53.000,00 zł. Realizacja lata 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 -53.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.83 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu- dokumentacja projektowa. Zmniejsza się nakłady w 2021 r. o kwotę 11.500,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe - 18.500,00 zł. Realizacja lata 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021-18.500,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.84 Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja- dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na inwestycję w 2021 r. o kwotę 3.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe  - 18.000,00 zł. Realizacja lata 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021- 18.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.85 Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja- dokumentacja projektowa. Zwiększa się nakłady w 2021 r. o kwotę 13.000,00 zł. Realizacja lata 2020-2021. Rok 2020, rok 2021 – 43.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.86 Budowa ul. Gościnnej w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się nakłady finansowe w 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe  - 40.000,00 zł. Realizacja lata 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 40.000,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.90 Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na inwestycję w 2021 r. o kwotę 15.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe  - 45.000,00 zł. Realizacja 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021- 45.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.94 Budowa ul. Koralowej   w Osielsku – projekt. Zmniejsza się nakłady finansowe w 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie łącznej zakłady finansowe – 20.000,00 zł. Realizacja 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 20.000,00 zł
10) Poz. 1.3.2.96 Budowa ul. Wierzbowej  w Żołędowie – projekt. Zwiększa się nakłady finansowe w 2021 r. o kwotę 8.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe  - 28.000,00 zł. Realizacja 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 28.000,00 zł.
 

Załączniki

Załacznik Nr 1 pdf, 2.86 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane