Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr V/35/2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o amorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§1. Załącznik Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku nadany Uchwałą Nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 113, poz. 1463 z późn.zm.) pod nazwą „Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku” otrzymuje brzmienie:
Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku:
1. Basen (kryta pływalnia) przy ul. Tuberozy w Osielsku; 
2. Hala sportowa przy ul. Tuberozy w Osielsku;
3. Stadion baseballowy wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym przy ul. Centralnej w Osielsku;
4. Boiska sportowe przy ul. Wierzbowej w Osielsku;
5. Stadion w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej wraz z torami łuczniczymi;
6. Stadion speedrowerowy w Żołędowie;
7. Zespół boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Słonecznej w Żołędowie;
8. Boisko sportowe przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu; 
9. Boisko sportowe do piłki plażowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu;
10. Boisko sportowe trawiaste przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie;
11. Gminna Baza Wypoczynkowa przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie;
12. Zespół boisk sportowych przy ul. Prodnia w Jarużynie;
13. Boisko sportowe ul. Kolonia w Jarużynie.
14. Place zabaw wraz z wyposażeniem:
a. przy ul. Kolonijnej w Osielsku;
b. przy ul. Jaskółczej w Osielsku;
c. przy ul. Zatokowej w Osielsku;
d. przy ul. Wierzbowej w Osielsku;
e. przy ul. Irysowej w Osielsku;
f. przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu;
g. przy ul. Kusocińskiego w Niemczu;
h. przy ul. Pałacowej w Żołędowie;
i. przy ul. Słonecznej w Żołędowie;
j. przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie;
k. przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie;
l. przy ul. Prodnia w Jarużynie;
m. przy ul. Kolonia w Jarużynie.
n. przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie;
o. przy ul. Rybinieckiej w Niwach;
p. przy ul. Szczecińskiej w Wilczu;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Kompetencje te mają również odzwierciedlenie w art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organ stanowiący nadaje jednostce budżetowej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt poszerzenia się gminnych obiektów użyteczności publicznej o nowe obiekty i koniecznością ustalenia właściwego zarządu nimi uchwalenie nowego brzmienia załącznika w Statucie GOSiR pn. „Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku” jest w pełni uzasadnione. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij