W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr V/30/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/23/2020 z dnia 14 maja 2020r.  zgodnie   z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Objaśnienia
Załącznik nr 1 
1) dochody budżetu na 2020 rok,  po zmianie 108.576.454,99 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  102.520.800,17 zł. 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł.

2) wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 127.519.006,99 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 86.205.120,99 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.313.886,00 zł.


Załącznik Nr 2

1. Dodaje się przedsięwzięcie:
1) W ramach wydatków bieżących – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko”. Łączne nakłady finansowe – 386.020,50 zł. Realizacja lata 2020-2021, z tego rok 2020 – 154.565,65 zł, rok 2021 – 231.454,85 zł.
2) Zadania przewidziane do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
a) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko, łączne nakłady finansowe 47.000,00 zł. Realizacja lata 2020 -2021. W tym rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 47.000,00 zł.  
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo, łączne nakłady finansowe 65.000,00 zł. Realizacja lata 2020 -2021. W tym rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 65.000,00 zł.  
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym: 
1) Poz. 1.3.2.46  Budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7. Zmniejsza  się wydatki na zadanie  o kwotę 60.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 100.000,00  zł.  Realizacja   lata 2018-2020,  rok 2020 – 100.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.47 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy,  w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy, zmniejsza się nakłady w roku 2020  o 100.000,00 zł, zwiększa się o tą kwotę nakłady w 2021r. Po zmianie łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2021, rok 2021 – 1.000.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.57 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej, zmniejsza się nakłady w roku 2020 o 116.000,00 zł, zwiększa się o taką kwotę nakłady w 2021. Po zmianie łączne nakłady  finansowe 150.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2021, rok 2020 – 34.000,00 zł, rok 2021 – 116.000,00 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane