W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/25/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osielsko

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 3 i 4, art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1  1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części działki Nr 251 o pow. 0,0200 ha położonej w miejscowości Bożenkowo, gmina Osielsko, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą BY1B/00023956/0, na okres 10 lat. 
2. Dzierżawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje teren pod istniejącą instalacją telekomunikacyjna telefonii komórkowej, w tym masztu telefonicznego, operatora sieci firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. 
                
§ 2 Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały z firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy."
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.” 
Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy części działki oznaczonej Nr 251 o powierzchni 200 m² w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo. Teren przedmiotowej nieruchomości jest użytkowany przez wymienioną spółkę na cel instalacji  telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej na podstawie umów dzierżawy począwszy od 1999r.  Wymieniona działka gruntu nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa  przedłużenie umowy dzierżawy jak i zawarcie umowy na okres powyżej 3 lat wraz z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku przetargowego wymaga zgody Rady Gminy w formie stosownej Uchwały.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane