W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/23/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach w roku 2021.  W tym dochody i wydatki w roku 2021 zwiększa się w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu. Łączne przyznane dofinansowanie w latach 2020 i 2021 na to zadanie wynosi 3.589.582,00 zł. Planowana łączna kwota przyznanych na rok 2021 dotacji przeznaczonych na inwestycje wynosi - 5.624.791,36 zł. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1 
1) dochody budżetu na 2020 rok,  po zmianie 107.311.843,44 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  101.456.322,62 zł. 
b) dochody majątkowe w kwocie – 5.855.520,82 zł.

2) wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 126.254.395,44 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 85.029.643,44 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.224.752,00 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym: 
1) Poz. 1.3.2.6 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 1.000.000,00 zł tj. o kwotę 240.000,00 zł w 2020r. i o kwotę 760.000,00 zł  w 2021r. Po zmianie łączne nakłady finansowe 8.500.000,00  zł.  Realizacja   lata 2016-2021, rok 2020 – 2.234.000,00 zł, rok 2021 – 6.260.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.10 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania: Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie zwiększa się nakłady w roku 2020 o 500.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady  finansowe 5.874.000,00 zł. Realizacja lata 2016-2021, rok 2020 – 4.000.000,00 zł, rok 2021 – 1.800.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.30 Budowa ul. Topolowej w Osielsku od ul. Szosa Gdańska do ul. Leśnej.  Zwiększa się planowane nakłady  o kwotę 4.858.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 12.500.000,00  zł.  Realizacja   lata 2017-2022,  rok 2020 – 4.408.427,00 zł, rok 2021 – 5.799.573,00 zł, rok 2022 – 2.000.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.34 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie.  Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się nakłady  w roku 2020 o 130.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 385.000,00  zł.  Realizacja   lata 2016-2020,  rok 2020 – 370.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.57 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej.  Zwiększa się nakłady  w roku 2020 o 30.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 150.000,00  zł.  Realizacja   lata 2019-2020,  rok 2020 – 150.000,00 zł.
6) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót projektowych dokonuje się zmian wysokości planowanych nakładów finansowych na realizację zadań:
a) Poz. 1.3.2.82 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki w roku 2021 o 2.000,00 zł. Po zmianie 42.000,00 zł. W tym rok 2021 – 42.000,00 zł;
b) Poz. 1.3.2.99 Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, 
w tym wykonanie chodnika – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki w roku 2021 o 53.000,00 zł. Po zmianie 93.000,00 zł. W tym rok 2020 – 15.000,00 zł, rok 2021 – 78.000,00 zł;
c) Poz. 1.3.2.7, 1.3.2.80 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w Niwach, budowa ul. Leśnej w Żołędowie - zmniejsza się wydatki w roku 2021 o  - 30.000,00 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane