W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/9/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 219 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 33.900 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych), na wykonanie  prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie scalenia kolorystycznego i rekonstrukcji malatury ścian wokół malowideł ściennych w kościele parafialnym (położonym na działce nr 244) w Żołędowie. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/776 decyzją z dnia 08.06.1955 r. 

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr III/17/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
 Potrzeba podjęcia uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wynika z zapisów art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Całkowity koszt scalenia kolorystycznego i rekonstrukcja malatury ścian wokół malowideł ściennych w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie wynosi 67.830 zł. Na wniosek parafii, z budżetu gminy przekazana zostanie kwota 33.900 zł. 
Dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyczynia się do zachowania zasobów kulturowych naszej gminy. Prace konserwatorskie są pracami wysoko wyspecjalizowanymi i kosztownymi. Dotacje z budżetu gminy pozwalają właścicielom zabytków na przywrócenie zabytkowi walorów artystycznych i ekspozycyjnych.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane