Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/60/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko

na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4072

Treść


§ 1. W Uchwale nr II/13/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 40, poz. 804) zmienionej Uchwałą nr V/55/05 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 104, poz. 1826), Uchwałą nr IV/28/07 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 82, poz. 1291) oraz Uchwałą nr VII/72/2015 Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2603) wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 20 wykreśla się ust. 1,
2) w § 23 wykreśla się ust. 2.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej dnia ogłoszenia.
 
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  Na podstawie § 20 ust. 1 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osielsko, określonego Uchwałą nr II/13/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 marca 2005 r. formalnej oceny wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych dokonuje komisja, o której mowa w §11. Zgodnie z § 23 ust. 2 rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego stypendium szkolne albo pełnoletni uczeń lub słuchacz- powinni przedłożyć w terminie od 1 do 28 lutego aktualną informację o dochodach. Nowe rozwiązania prawne polegające na wykreśleniu w regulaminie wskazanych zapisów usprawnią obsługę osób otrzymujących stypendium szkolne lub zasiłek szkolnych i zmniejszą ilość wykonywanych przez nie czynności.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij