Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/56/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Osielsko za pomocą innego instrumentu płatniczego

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 lit b i c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 800, poz. 650, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 723 ) oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4070

Treść

§  1.  Dopuszcza się zapłatę podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Osielsko za pomocą instrumentu płatniczego w postaci karty płatniczej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - stwarzają możliwość zapłaty podatków, rat podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 61a par. 1 Ordynacji podatkowej - rada gminy, może w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dokonywanie płatności kartą płatniczą m. in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, opłaty skarbowej. System zapłaty podatków i opłat kartą płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy takich jak zapłata na poczcie czy w banku, na podstawie polecenia przelewu czy zapłata u sołtysa.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij