Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/55/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Osielsko.

na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487. z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4069

Treść


§ 1.1. Na terenie gminy Osielsko wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w niżej wymienionych miejscach publicznych:
1)      budynek i plac przy Świetlicy w Żołędowie;
2)      budynek Świetlicy w Maksymilianowie;
3)      budynek Świetlicy w Bożenkowie;
4)      budynek świetlicy w Niemczu;
5)      budynek świetlicy w Wilczu;
6)      budynek Świetlicy w Jarużynie wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym;
7)      Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku;
8)      Stadion im. Jana Konopczyńskiego w Żołędowie;
9)      Kompleks sportowo-rekreacyjny w Niemczu dz. Nr 117/23,117/11,117/13;
10)  Gminna Baza Wypoczynkowa w Bożenkowie;
11)  Boisko Bejsbolowe w Osielsku.       
2. W miejscach publicznych wymienionych w ust.1, napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie:
1) w czasie odbywania imprez kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych oraz o charakterze rekreacyjnym organizowanych przez urząd gminy oraz jednostki podległe;
2) w przypadku wynajęcia ww. miejsc przez podmioty prywatne celem organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych.   
3. Wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego z okazji ślubów  oraz uroczystości.        

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   
Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 14 ust 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487. z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Na mocy art. 14 ust. 2b ww. ustawy Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych, jeżeli uzna, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wymienione w uchwale odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zostały ustalone w związku z organizacja imprez kulturalnych, artystycznych lub rozrywkowych takich jak: Święto Borowika, Festyn Jarużynka, Święto Gminy.
Gmina Osielsko prowadzi działania mające na celu rozwiązywanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej, kluczowymi dokumentami są Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny program Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Osielsko uchwalanych co rocznie przez Radę Gminy.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij