Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/54/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 12 ust.3,6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487. z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4068

Treść

§ 1.Miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych poza miejscami wymienionymi w ustawie są: restauracja, zajazd, gospoda, bar, kawiarnia, punkt małej gastronomi, pijalnia piwa, pizzeria, pub, ogródek letni, ogródek piwny, kawiarenka letnia i inne placówki gastronomiczne.
 
§ 2.Kawiarenki letnie, ogródki piwne i ogródki letnie musza spełniać wymogi określone w ustawie, mogą funkcjonować na wolnym powietrzu i być usytuowane przy sklepach, przy punktach małej gastronomi lub działające samodzielnie, w których może odbywać się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. Teren ogródka lub kawiarenki powinien być wydzielony.
 
§ 3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, nie mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie- przy granicy nieruchomości -  szkół, przedszkoli i obiektów kultu religijnego.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Tracą moc uchwały Rady Gminy Osielsko:
1)      uchwała Nr VI/66/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów;
2)      uchwała Nr VI/80/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2012 r. poz. 2953).
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  Uzasadnienie

Dnia 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na gminy obowiązek uchwalenia uchwał w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie znowelizowanego art. 12 ust.3ustawy.
 
Proponowane zasady usytuowania uwzględniają położenie w terenie już istniejących punktów sprzedaży oraz określają dodatkowe uwarunkowania   sprzedaży alkoholu w ogródkach
i kawiarenkach letnich.
 
Rada Gminy Osielsko stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy w zakresie usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych..
Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy  wystąpiono o opinie do Dowódcy Garnizonu Bydgoszczy, który nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij