Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/44/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1198 i 2203) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3118

Treść

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko w wysokości 22 godzin.
       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
       § 3. Traci moc uchwała nr II/10/07 Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów
i doradców zawodowych.
       § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 
 Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m. in. pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Na podstawie art. 91d pkt 1 w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania
i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 wykonuje odpowiednio rada gminy.
W związku ze zmianami wprowadzonymi na mocy przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały celem dostosowania prawa miejscowego do nowych norm prawnych. Na podstawie art. 76 pkt 22 lit. d wyżej wymienionej ustawy dokonano zmiany w Karcie Nauczyciela rozszerzając katalog nauczycieli, którym organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć o stanowisko terapeuty pedagogicznego jednocześnie ograniczając swobodę organów prowadzących w zakresie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Zgodnie z powyższym wymiar wymienionych specjalistów nie może przekraczać 22 godzin. Obowiązujący w gminie Osielsko tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości 24 godzin w przypadku psychologów i logopedów oraz 26 godzin w przypadku doradców zawodowych przewyższa dopuszczalny próg. Tym samym konieczne jest dostosowanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć do nowych regulacji.
Nowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony niniejszą uchwałą będzie obowiązywał wskazanych nauczycieli od dnia 1 września 2018 r., co jest uwarunkowane terminem wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w powyższym zakresie.
Z uwagi na przedmiot regulacji uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie
z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881). Projekt uchwały został zaopiniowany przez Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij