Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/34/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania

na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754), na wniosek Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3104

Treść

§ 1.1.  Dokonuje się aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Osielsko uchwałą Nr  IV/26/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 2291),  poprzez dopisanie  do granic obwodu głosowania Nr 9 ulicy Miłej w Osielsku,
2.Jednolity podział gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik >>pobierz do niniejszej uchwały
 
§ 2.  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I.
§ 3.  Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 4.  Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, w terminie5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwałą NR IV/26/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, dokonano podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania,  Rada Gminy Osielsko uchwałą  Nr IV/28/2018  z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic nadała nazwę nowo powstałej ulicy w miejscowości Osielsko.
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy aktualizacji opisu granic obwodów głosowania przez dopisanie do odpowiedniego obwodu głosowania nowej ulicy.
Proponuje się dopisanie nowo powstałej ulicy do następującego obwodu głosowania:

1)   w granicach obwodu głosowania Nr 9 dopisuje się ulicę Miłą w Osielsku.

Załączniki

>>pobierz pdf, 313 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij