Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/33/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze

na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754), na wniosek Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3105

Treść

§ 1. 1. Dokonuje się aktualizacji opisów granic okręgów  wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Osielsko uchwałą nr III/12/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 1502), poprzez dopisanie do granic okręgu wyborczego nr 11 ulicy Miłej w Osielsku.
2. Jednolity podział gminy Osielsko na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik >>pobierzdo niniejszej uchwały
§ 2.  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I.
§ 3.  Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 4.  Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze, został dokonany  podział gminy Osielsko na stałe okręgi wyborcze obowiązujący na kadencję 2018-2023.
Rada Gminy Osielsko uchwałą nr IV/28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic, nadała nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Osielsko.
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych  przez dopisanie do odpowiedniego okręgu wyborczego nowo powstałej ulicy.

Proponuje się dopisanie nowo powstałych ulic do następujących okręgów wyborczych:

1)        w  granicach okręgu wyborczego nr 11 ulica Miła w miejscowości Osielsko.

Załączniki

>>pobierz docx, 20 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij