Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/26/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania

na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130), na wniosek Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2291

Treść

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem  >>pobierzdo niniejszej uchwały.
 

§ 2.  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy I.
§ 3.  Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 4.  Na ustalony podział gminy na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, w terminie
5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138.)


Wynik głosowania imiennego


 

Załączniki

>>pobierz pdf, 314 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij