Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/29/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany uchwały szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1165

Treść

§ 1. W Uchwale nr IV/32/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2014) wprowadza się następującą zmianę:
1)   w § 2 w ust. 1 w pkt. 1 w lit. a wykreśla się słowa „(dotyczy konkursów, w których uzyskanie tytułu laureata zwalnia ze sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
 

W Uchwale nr IV/32/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2014) określone zostały osiągnięcia, za zdobycie których uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko przyznawane są przez Wójta Gminy Osielsko nagrody. W przypadku uczniów szkół podstawowych nagrody przyznawane są laureatom konkursu przedmiotowego organizowanego lub współorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,  w którym uzyskanie tytułu laureata zwalnia ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) wprowadza zmianę, zgodnie z którą od roku szkolnego 2016/2017 nie przeprowadza się sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Tym samym niezbędne jest dostosowanie obecnej uchwały do obowiązującego stanu prawnego. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij