Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/28/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1164

Treść

§1. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt;
3)  kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt;
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt.
§2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 są odpowiednio:
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły;
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§4. Traci moc Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
W dniu 26 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. Na jej podstawie został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty regulujący zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Z powodu uchylenia podstawy prawnej Uchwały Nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, akt ten utracił swoją moc. W tej sytuacji, aby możliwe było przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij