Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/27/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1163

Treść

§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko:
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt;
3)  kandydaci, których przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt;
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt;
5) kandydaci z rodzin pozostających pod opieką GOPS- 3 pkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 są odpowiednio:
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni bądź szkoły;
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
W dniu 26 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. Na jej podstawie został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty regulujący zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Z powodu uchylenia podstawy prawnej Uchwały Nr II/10/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko, akt ten utracił swoją moc. W tej sytuacji, aby możliwe było przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij