Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/11/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. R. 2017. Poz. 778

Treść

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wspomagających wynosi 25 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ww. ustawy.
W uchwale dookreślono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela wspomagającego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 1 października 2013 r. (I OSK 1300/13) ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w tym właśnie nauczycieli wspomagających.
Nauczyciel wspomagający nie pełni stanowiska samodzielnego a jedynie współorganizuje kształcenie wskazanej grupy uczniów, tak by nauczanie tej grupy  było bardziej efektywne. Proponowany wymiar pensum dla nauczyciela wspomagającego w wymiarze 25 godzin pozwoli na realizację większej ilości godzin pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach jednego etatu.
Projekt uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) został przesłany do trzech organizacji związkowych działających na terenie gminy. Projekt uchwały został również skonsultowany z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij