Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/68/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany uchwały utworzenia zakładu komunalnego

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 960) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2013r., poz. 885,zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r.: poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z 2016 r. poz. 195, 1257 oraz 1454)Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr IX/43/91 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego (zmienionej uchwałami: Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
oraz Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.) wprowadza się następujące zmianyw § 3a ust. 2:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”;
2)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”;
3) po pkt 8 dodaje się pkt 8a o następującym brzmieniu:
„8a) utrzymanie urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych”;
4)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) utrzymanie wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie
Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie utworzony został uchwałą Rady Gminy
Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego.
Obecnie zaistniały przesłanki do dokonania zmian w przedmiocie działalności GZK, który zaprzestał wykonywania zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
a jednocześnie wystąpiła potrzeba wskazania nowego zadania w przedmiocie utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.Nadano także nowe brzmienie przedmiotom części zadań wynikające z rozeznanych potrzeb oraz definicji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij