Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/48/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. 1. Wyraża zgodę na powołanie wspólnie z Bydgoszczą oraz innymi gminami i powiatami środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenia  METROPOLIA BYDGOSZCZ.  
       2. Wyrażenie zgody na powołanie Stowarzyszenia jest jednoczesną zgodą na przystąpienie do Stowarzyszenia.
 
§ 2. Składki członkowskie, wynikające z przynależności do Stowarzyszenia, opłacane będą
z budżetu gminy Osielsko
 
§ 3. Do reprezentowania Gminy  Osielsko na zebraniu członków założycieli powołujących Stowarzyszenie i uchwalającym jego statut oraz powołującym organy stowarzyszenia, a także do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności dla zawiązania Stowarzyszenia wyznacza się  Wójta Gminy Osielsko p. Wojciecha Sypniewskiego.  
 
§  4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
   
Uzasadnienie
 
Wzorując się na doświadczeniach współpracy Miasta Poznań z otaczającymi je Miastami, Gminami i Powiatami w ramach powołanego w 2011 roku Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasto Bydgoszcz podjęło inicjatywę zmierzającą do zawiązania w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Do współtworzenia i członkowska w Stowarzyszeniu Miasto Bydgoszcz zaprosiło następujące Gminy: Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Białe Błota, Sicienko, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Nakło nad Notecią, Łabiszyn, Szubin, Żnin, Barcin, Mrocza, Rojewo, Sadki, Kcynia, Pruszcz oraz Powiaty: bydgoski, nakielski, żniński, świecki          i inowrocławski.
Celem podjęcia inicjatywy zmierzającej do utworzenia stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz integracja funkcjonalna i przestrzenna środkowo-zachodniej części województwa realizowana poprzez pogłębianie współpracy w zakresie przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, wspierania rozwoju komunikacji publicznej, budowania marki i zwiększania potencjału gospodarczego i turystycznego, a także do poprawy konkurencyjności regionu.
Główne cele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz realizowane będą m.in. poprzez:
1)   działania wspierające wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju,
2)   działania umożliwiające efektywne i skuteczne zarządzanie,
3)   reprezentowanie członków Stowarzyszenia we wspólnych sprawach,
4)   opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
5)   wymianę uwag i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin
i powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową,
6)   podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia,
7)   podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu rozwojowi gmin i powiatów,
8)   prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, w celu wspólnego rozwiązywanie problemów w zakresie działalności samorządu gminnego i powiatowego,
9)   inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych,
10)    prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej.
Prawo daje samorządom możliwość zrzeszania się w ramach stowarzyszeń zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104). Szczegółowe regulacje dotyczące samorządów regulują art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446). Kompetencje do wyrażenia zgody na utworzenia i przystąpienie do stowarzyszenia przez Miasto Bydgoszcz  posiada Rada Gminy Osielsko.
Uchwała niesie za sobą skutki finansowe w postaci składki członkowskiej, która będzie pokryta z budżetu gminy
Wysokość składki zostanie ustalona przez Władze Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu.
Proponuje się, aby składka roczna dla Miast, Gmin i Powiatów wynosiła 0,50zł , a w przypadku Bydgoszczy będącej miastem na prawach powiatu 1 zł, za każdego mieszkańca według danych GUS, na koniec grudnia roku poprzedzającego ostatni zakończony rok budżetowy.

Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij