Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/46/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie w sprawie-zmieniająca uchwałę określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar

na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2060

Treść

§ 1. W Uchwale nr IX/67/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar wprowadza się następujące zmiany:
1)    tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar”;
2)    § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osielsko zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.
   
Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 14. ust 5 pkt 1 lit a Rada gminy określa również wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Dotychczasowa uchwała nr IX/67/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar dotyczyła wyłącznie prowadzonych przez Gminę Osielsko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z faktem powołania Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku i planowanym na dzień 1 września 2016 r. rozpoczęciem przez nie działalności zasadne jest uzupełnienie dotychczasowej uchwały o uregulowania dotyczące nowego przedszkola. Zmiana uchwały spowoduje, że zarówno w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jak i w przedszkolu bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewnione będą w wymiarze pięciu godzin dziennie, a opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar będzie wynosić 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij