Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/18/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) i art. 19c ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1064

Treść

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1468 dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zmienionej uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 2604 dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będzie oceniany przy uwzględnieniu następujących kryteriów, z zastrzeżeniem ust.3:
1)      zasięgu inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz zgodności z dokumentami programowymi lub planami inwestycyjnymi gminy Osielsko,
2)      liczby osób, którym inicjatywa lokalna będzie służyć,
3)      uzasadnienia potrzeby realizacji inicjatywy,
4)      formy udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej,
5)      udziału / wkładu pracy społecznej,
6)      wkładu finansowego lub rzeczowego,
7)      doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem,
8)      realizacji zadania we współdziałaniu,
9)      możliwości długotrwałego korzystania z rezultatów wynikających z realizacji zadania.”
2) W § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku zadania inwestycyjnego wyklucza się formę udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej świadczenia prac społecznych polegających na wykonywaniu robót budowlanych z wyłączeniem robót w ramach zadań  realizowanych przez mieszkańców w przypadku  100% wkładu własnego.”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19c ust. 1 i 2 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest aktem prawa miejscowego, wobec czego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmianę proponuje się z uwagi na przepisy prawa budowlanego, które nakładają na inwestora między innymi obowiązki polegające na zachowaniu bezpieczeństwa oraz gwarancji jakości wykonywanych robót budowlanych.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij