Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XII/130/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6, art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 156

Treść

§1.1.Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Osielsko:
1)  kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym- 2 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 1 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;
2)  kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 1 pkt;
3)  kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  2 pkt;
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 1 pkt;
5) kandydaci z rodzin pozostających pod opieką OPS- 1 pkt.
2.Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
1)  kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym- 2 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 1 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;
2) kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 1 pkt;
3) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  2 pkt;
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 1 pkt;
5) kandydaci do Gimnazjum nr 2 w Osielsku, którzy uczęszczali do Szkoły Podstawowej
w Osielsku- 1 pkt.
§2.Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 są odpowiednio:
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły;
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nazywana „ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych  kryteriów rekrutacyjnych stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, które znajdują zastosowanie, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
Dodatkowe kryteria ustala się również dla postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, którzy mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa lub dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij