Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/106/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381; z 2014 r. Poz. 40; z 2015 r. Poz.1045), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 465; z 2015 r. Poz. 1045) uchwala się, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4238

Treść

§ 1. Zarządza się w drodze inkasa pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.
 
§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
 
§ 3. Zobowiązuje się inkasenta do:
1)     pobierania podatków wymienionych w § 1 od osób zobowiązanych do ich uiszczenia oraz wydania wpłacającemu pokwitowania na dowodzie wpłaty kwitariusza przychodowego będącego drukiem ścisłego zarachowania;
2)     wpłacania pobranych należności z tytułu podatków na rachunek Urzędu Gminy Osielsko pierwszego dnia roboczego, następującego po upływie terminu płatności danej raty podatku.
 
§ 4. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie podatki.
 
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% pobranych i terminowo wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko podatków.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8. Traci moc uchwała Nr VII/72/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trybie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Przyjęcie nowej uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ma na celu dostosowanie uchwały do obowiązujących przepisów. Taka forma poboru podatków lokalnych jest udogodnieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób zamieszkujących obrzeża Gminy Osielsko nieposiadających własnych środków transportu, dla których zapłata podatku w odległym o kilka kilometrów Banku jest uciążliwa, a często niemożliwa.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij