Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/87/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, Poz. 645, Poz. 1318 i z 2014 r. Poz. 379, Poz. 1072), art. 6 ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849, z 2015 r. Poz. 528, Poz. 774), art. 6a ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381, z 2014 r. Poz. 40) oraz art. 6 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 465) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3015

Treść

§ 1. Wprowadza się możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 2.  Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 umieszczone są na stronie ePUAP i mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP.
§ 3. Format elektroniczny deklaracji i informacji określa się w formacie danych XML i jest on zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Poz. 1114).
§ 4. Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 1 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku - według wzorów określonych uchwałą Rady Gminy Osielsko -  umieszczonego w miejscu wskazanym w § 2. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 2.
§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:
1)      bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 262 ze zm.) lub
2)      podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1114).
§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy Osielsko deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.
§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych w formacie określonym w § 3 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
§ 8. Deklaracje i informacje podatkowe określone w  § 1 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   
Uzasadnienie

Uchwała koresponduje z realizacją projektu „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” gdzie liderem projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o., która realizuje działania w partnerstwie z 7 jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Dobrcz (Partner Wiodący), Gminą Białe Błota, Gminą Koronowo, Gminą Osielsko, Gminą Nowa Wieś Wielka, Gminą Kijewo Królewskie oraz Gminą Sicienko. Celem jest wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP na obszarze jednostek samorządu terytorialnego.


Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij