Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VII/74/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 19c ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118, poz. 1146 i poz. 1138), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2604

Treść


§ 1. W uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1468 dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust 1, w tabeli l.p. 6 otrzymuje następujące brzmienie:


  kryteria oceny merytorycznej maksymalna liczba punktów
"6. „6. Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji zadania lub /oraz wkład rzeczowy w realizację tego zadania:
a) od 15 do 25 % kosztów całkowitych zadania - 1 pkt, b) od 26 do 40 % kosztów całkowitych zadania - 2 pkt., c) od 41 do 60% kosztów całkowitych zadania - 4 pkt., d) od 61 do 80% kosztów całkowitych zadania - 6 pkt.,  e)  81 %  i więcej kosztów całkowitych zadania -10
10


   2. § 2 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Rozpatrywany w aspekcie celowości winien być wniosek, który uwzględnia wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji zadania wraz z wkładem rzeczowym na poziomie minimum 15% oraz  uzyska co najmniej 15 punktów, a w przypadku projektowania lub projektowania i budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki, uzyska co najmniej 8 punktów w ocenie merytorycznej z zastrzeżeniem ust. 3.”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19c ust. 1 i 2 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb
i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest aktem prawa miejscowego, wobec czego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Proponowana zmiana uwzględnia specyfikę zadania polegającego na zaprojektowaniu lub zaprojektowaniu i budowie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij