Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VII/72/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko

na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1045) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2603

Treść

§ 1. W Uchwale nr II/13/05 Rady Gminy w Osielsku z dnia 30 marca 2005r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 40 poz. 804 z 13 kwietnia 2005r.) zmienionej Uchwałą Nr V/55/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005r.( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 104 poz 1826 z 30 sierpnia 2005r.)  wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 8 ust.1pkt.2) otrzymuje brzmienie: „ w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne zgodnie z katalogiem wydatków stanowiącym załącznik nr 2;
 
2) § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie: „ Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, wraz z dokumentami wskazanymi we wzorze;
 
3) Wykreśla się § 11.
 
      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
Wprowadzenie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów konieczne jest przede wszystkim z uwagi na potrzebę dostosowania go do aktualnych potrzeb zgłaszanych głównie przez rodziców, dotyczących refundacji kosztów ponoszonych na cele edukacyjne dzieci i młodzieży. Zaistniała konieczność rozszerzenia wydatków przeznaczonych do refundacji w ramach przyznanej pomocy materialnej. Ww uchwała nie powoduje skutków finansowych.
 
 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/05
                                           Rady Gminy Osielsko                                                                                                  z dnia 30 marca 2005 r.

 
 
 
KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI
 
Refundacji podlega zakup:
podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych                
      w realizacji procesu edukacyjnego,
pomocy dydaktycznych, w tym np. tablice matematyczne, chemiczne, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, drukarka, papier, tusz do drukarki, koszty naprawy lub modernizacji komputera,tornistra, plecaka, torby szkolnej oraz przyborów szkolnych, np. zeszyty, długopisy, piórnik itp.pomocy dydaktycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia,przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, np. biurko, krzesło do biurka,stroju gimnastycznego (sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego ( w tym basen), w ilości potrzebnej wyłącznie na ww. zajęcia, stroju apelowego (dla dziewcząt: biała bluzka, spódnica lub spodnie wizytowe, dla chłopców: koszula, spodnie lub garnitur), odzieży ochronnej i sprzętu niezbędnego do nauki zawodu,okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze orazopłata kosztów abonamentu internetowego.
 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij