Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/43/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2009

Treść

§ 1. W załączniku Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku nadanego Uchwałą Nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113, poz. 1463 ze zm.)[1] pod nazwą „Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku” po pkt 10 dodaje się pkt 11, 12 i 13
o następującym brzmieniu:
„11) boisko sportowe do piłki plażowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu;
 12) boisko sportowe trawiaste przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie;
 13) boisko sportowe przy ul. Kolonia w Jarużynie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Kompetencje te mają również odzwierciedlenie w prawie materialnym – art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Tworząc jednostkę budżetową, organ stanowiący nadaje jej Statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W związku z powyższym uzupełniono Statut GOSiR o wykaz obiektów sportowych przekazywanych tej jednostce.[1] Uchwała została zmieniona uchwałą Nr VII/78/10 Rady gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 177, poz. 2299 oraz  uchwałą Nr VII/91/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 96

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij