Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

III/19/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania

na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1054

Treść

§ 1.1.  Dokonuje się aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Osielsko uchwałą Nr  VII/81/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 95, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1281),  poprzez wprowadzenie następujących zmian:
1)  w granicach obwodu głosowania Nr 5  dopisuje się ulicę Jerzego Puciaty  w Niemczu,
2)   w granicach obwodu głosowania Nr 11 zastępuje się nazwę ulicy „Leśnej Ostoi” nazwą „Leśny Zaułek”
3)   Zmienia się numer porządkowy w adresie  siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Żołędowie  Świetlica Żołędowo, Żołędowo ul. Wierzbowa 6,
 
 
2.   Jednolity podział gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały >>pobierz
 
§ 2.  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 3.  Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
 
§ 4.  Na ustalony podział gminy na obwody głosowania  wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie
 
Uchwałą NR VII/81/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, dokonano podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, zmienionej uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 31 marca 2014 r. oraz uchwałą Nr VII/57/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody.
Rada Gminy Osielsko uchwała  Nr I/6/2015  z dnia 28 stycznia  2015 r. w sprawie ustalenia nazw ulic, nadała nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowościach Osielsko, Niemcz, Niwy, Wilcze.
 
Uchwałą Nr II/9/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic dokonano zmiany nazw ulic w miejscowości Niemcz  „Jerzy Puciata” na „Jerzego Puciaty” oraz „Leśnej ostoi” na „Leśny Zaułek.
 
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie na podstawie art. 13 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy aktualizacji opisu granic obwodów głosowania przez dopisanie do odpowiednich obwodów głosowania nowych ulic.
Proponuje się dopisanie nowo powstałych ulic do następujących obwodów głosowania:
1)  w granicach obwodu głosowania Nr 5  dopisuje się ulicę Jerzego Puciaty  w Niemczu,
2)   w granicach obwodu głosowania Nr 11 zastępuje się nazwę ulicy „Leśnej Ostoi” nazwą „Leśny Zaułek,
 
W związku ze zmianą geodezyjną adresu Świetlicy Żołędowo, Żołędowo ul. Wierzbowa 4 na Żołędowo ul. Wierzbowa 6 należy dokonać aktualizacji adresu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Żołędowie.

Załączniki

>>pobierz docx, 26 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij