Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/10/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 858

Treść


§ 1.1 Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko:
1)  kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują , prowadzą  działalność gospodarczą  lub uczą się w trybie dziennym– 2 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 1 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;
2)   kandydaci, których jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko – 1pkt                                                                                       
3)   kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki -  2 pkt
4)   kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko  - 1 pkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1.1 są odpowiednio:
1)  zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni ( szkoły),
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki
§ 3. O przyjęciu do oddziału przedszkolnego w szkole decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego..
 

   
Uzasadnienie
Kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty nazywana także ‘ ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia dodatkowych  kryteriów rekrutacyjnych stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Znajdą one zastosowanie wówczas , gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie.
 
  Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij