W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/97/09

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia na rzecz gminy darowizny – gruntu położonego w Niwach.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1203, Nr 116, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść


 
§ 1.  Przyjąć darowiznę w postaci działki nr 66/41 o pow. 0,0397 ha, położonej w Niwach, zapisanej w księdze wieczystej Nr BY1B/00059292/8.
Wwym. działka po odłączeniu z księgi wieczystej Nr BY1B/00059292/8, ma zostać przyłączona do księgi wieczystej Nr KW BY1B/00138831/7, w której właścicielem wpisana jest Gmina Osielsko.
Koszty związane z przedmiotową regulacją w całości pokryje Gmina.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
U z a s a d n i e  n i e :
================
                
Właściciele działki nr 66/41 położonej w Niwach wystąpili o uregulowanie przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej przedłużenie ulicy Krakowskiej w Niwach. Jednocześnie zadeklarowali przekazanie niniejszej działki w formie darowizny. W związku z faktem, że przedmiotowa działka stanowi naturalne przedłużenie drogi gminnej i służyć ma celom publicznym, podjęto decyzję o przyjęciu darowizny.
Obecnie działka nr 66/41 zapisana jest w księdze wieczystej Nr BY1B/00059292/8, a po            odłączeniu z ww. księgi wieczystej zostanie przyłączona do KW  BY1B/00138831/7, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Osielsko.
 
  Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane