Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

X/91/08

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu.

na podstawie .

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1.1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny”, jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
2. Udziela się Wójtowi Gminy Osielsko pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Osielsko w stowarzyszeniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/56/06 Rady Osielsko z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia woli udziału Osielsko w działaniach Fundacji „Trzy Doliny”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
 
Założenie struktury lokalnej grupy działania kształtuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/205 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zawierają one podstawowe wymagania jakim musi sprostać lokalna grupa działania. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Takie ukształtowanie składu stowarzyszenia spełnia wymogi dotyczące partnerstwa trójsektorowego, oraz pośrednio organu decyzyjnego. W składzie lokalnych grup działania mogą na równych prawach być obecne osoby fizyczne oraz prawne działające poprzez swoich przedstawicieli. Przepis ten usunął także problemy dotyczące uczestnictwa jednostek samorządowych. Zarejestrowane Lokalne Grupy Działania mogą ubiegać się o środki finansowe z Osi IV LEADER w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij