W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

NrII/6/07

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przez grunt stanowiący własność Gminy, połozony w Żołędowie
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść


                   Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8  marca  1990  roku    o  samorządzie  gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz.  1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1203, Nr 116, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustanowić na części działki nr 452 położonej w Żołędowie, stanowiącej własność Gminy Osielsko, po jej odłączeniu z księgi wieczystej nr BY1B/00064670/0 i założeniu odrębnej księgi wieczystej na rzecz każdoczesnego właściciela działek nrnr 450 położonej                 w Żołędowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr 14954 i 451 położonej w Żołędowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr 14952, nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez pas gruntu o szerokości ok. 5 m stanowiący przepust znajdujący się w poprzek działki nr 452, będącej rowem, obciążając tą służebnością nieruchomość po odłączeniu z księgi wieczystej nr BY1B/00064670/0.
 Przepust ten zlokalizowany jest między granicami działek nrnr 449 i 453, a 450 i 451 położonych w Żołędowie – wg. załącznika Nr 1 i zaznaczony jest kolorem czerwonym.
§ 2. Na właścicielach nieruchomości działek nrnr  450 zapisanej w księdze wieczystej          Nr 14954 i 451 zapisanej w księdze wieczystej Nr 14952, położonych w Żołędowie, będzie ciążył obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym przepustu znajdującego się na części działki nr 452, o którym mowa w § 1.
 
§ 3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności pokryją właściciele nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych nrnr 14954 i 14952.
 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
U z a s a d n i e  n i e :
================
 
                 Właściciele działek nrnr 450, 451 i 453 położonych w Żołędowie wystąpili          o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez część działki nr 452 położonej      w Żołędowie, stanowiącej rów, bowiem dwie  z ww. działek, tj. 450 i 451 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działka nr 453 zlokalizowana jest przy drodze gminnej. Dwie pozostałe działki, tj. 450 i 451 sąsiadują ze sobą, jednakże od działki nr 453 oddziela ich rów – oznaczony jako działka nr 452, stanowiąca własność Gminy Osielsko. W celu dojazdu do niniejszych nieruchomości należy przejechać przez działkę nr 453 i dojechać do wspomnianego przepustu znajdującego się na części działki nr 452 położonej w Żołędowie, na którym ustanawia się służebność. W celu zapewnienia zatem dla działek nrnr 450 i 451 dostępu do drogi publicznej ustanowienie przedmiotowej służebności jest wymagane.

Wynik głosowania imiennego1

Załączniki

1 pdf, 42 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane