W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Nr X/92/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wzorów formularzyinformacji i deklaracji podatkowych
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055     i Nr 116 poz. 1203 z 2005 Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) , art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy  z  dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach   i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683  z 2003 r. Nr 96 poz. 874,  Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953  z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884,  Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419, Nr 167 poz. 1399, Nr 175 poz. 1462), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z 1994 r. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 z 1998 r. Nr 108, poz. 681 z 2001 r. Nr 81, poz. 875 z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 z  2003 r.  Nr   110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419), art. 6 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.             z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, i Nr 216, poz. 1826 z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§1. 1. Wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych do celów ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.       2. Wzór formularza informacji o gruntach do celów ustalenia podatku rolnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
      3. Wzór formularza informacji o lasach do celów ustalenia podatku leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
§2. 1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy  Państwowe, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
      2. Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały
      3. Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej , Jednostek Organizacyjnych Lasów Państwowych, a także  jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§4. Traci moc Uchwała Nr II/20/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 grudnia 2002 r.        w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych §5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wzory deklaracji: 
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 1
Informacja o gruntach IR-1 2
Informacja o lasach IL-1 3
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 4
Deklaracja na podatek rolny DR-1 5
Deklaracja na podatek leśny DL-1 6

Wynik głosowania imiennego 7


 

Załączniki

1 doc, 157 kB
2 doc, 155 kB
3 doc, 99 kB
4 doc, 238 kB
5 doc, 191 kB
6 doc, 110 kB
7 pdf, 46 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane