Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.12.2019

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 44732
Status Gminy 42249
Karty usług 41450
Karty usług - podatki 41370
Informacja 38131
Informacja 37539
Statut 35850
Karty usług i druki do pobrania 35503
Karty usług 32805
Karty usług i formularze do pobrania 32607
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 31258
Składanie wniosków, petycji, skarg 30185
Informacja 26284
Rejestry i ewidencje 25241
informacja 24663
Karty usług 24146
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna 23903
Udostępnianie informacji 23844
Programy, plany, regulaminy ( linki z katalogu uchwał) 23297
Zajmowanie pasa drogowego 21786
Informacja 21782
Dodatki mieszkaniowe 21090
Deklaracja na podatek od środków transportowch (DT-1 i DT-1/A) 20146
Karty usług 19934
Informacja 19462
Wykaz sołtysów 2010-2014 19112
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 18818
WZROST KOSZTÓW UPOMNIEŃ - 11,60 zł 18141
Zadania gminy 17074
Informacje 16865
Informacja 16412
Lata 2006-2010 15378
Statut 15102
Informacje 14970
Informacje 14552
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Osielsko 14441
Dane teleadresowe 13424
WZORY FORMULARZY I DEKLARACJI PODATKOWYCH DRUKI DO POBRANIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 stycznia 2012 r. 12563
dane adresowe 12397
Studium uwarunkowań 12179
Herb i flaga 12152
Informacja 12005
Ogłoszenie o wyborach ławników 11259
Obowiązek meldunkowy 10641
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 10345
Wykaz sołtysów lata 2015-2019 10282
Informacja 10149
dane adresowe 10127
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10050
Informatory budżetowe: 10036
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
36/2018 613249
56/2018 321792
Wójt Gminy Osielsko 50744
Zadania i kompetencje Wójta 12356
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 8178
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 7936
Sprawozdanie Wójta Gminy z działaności między sesjami za okres: 7728
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 7638
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres: 7415
Sprawozdanie Wójta Gminy z działaności między sesjami za okres: 7232
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 7223
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 6958
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 6462
Nr 15/09 5789
39/09 5026
54/10 4697
56/10 4613
39/2011 4508
31/09 4421
23/09 4377
40/09 4355
Nr 50/10 4228
49/10 4204
53/10 4169
33/09 4148
55/10 4142
37/2011 4140
30/09 4125
39/10 4121
52/10 4066
41/09 4035
42/09 3966
34/09 3962
43/2011 3955
51/10 3944
51/2011 3942
25/09 3938
31/2013 3938
Oświadczenia majątkowe 3880
24/09 3833
49/2011 3823
29/09 3818
46/10 3815
45/10 3797
53/2012 3797
43/10 3774
38/09 3770
48/10 3762
26/09 3752
38/10 3749
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 49539
Skład Rady 18273
Od 10 września do 12 listopada 2019 r. 16494
Informacja 14153
Oświadczenia majątkowe radnych Kadencja 2010-2014 13496
Zadania i uprawnienia Rady 11138
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 8642
Dodanie linku do katalogu "Budżet" 7585
2015-2018 7387
III/8/10 7238
VII/88/2012 7098
VII/89/2012 6920
VII/87/2011 6461
Nr IV/36/05 6343
Protokoły 6343
VI/75/2012 6307
VIII/92/2011 6079
XI/100/2013 6054
III/40/09 6035
Nr VIII/64/07 6004
VIII/76/08 5948
Prawo miejscowe lata 1999 - 2009 5935
V/63/2015 5917
X/79/2013 5869
I/15/09 5867
Nr VII/71/05 5862
VIII/100/0 5814
VII/63/08 5760
VIII/98/09 5721
IX/87/07 5654
VII/87/2012 5615
IV/54/2011 5566
XI/102/2013 5534
VIII/96/09 5529
VIII/97/09 5513
VIII/77/08 5437
IV/52/10 5408
Projekty uchwał na sesję RG - 21 listopada 2007 r. <więcej> 5403
Nr IX/87/05 5348
XI/100/07 5340
XI/94/07 5283
X/84/08 5267
Nr IX/81/05 5179
III/37/2011 5178
Skład komisji 5176
NrII/6/07 5159
I/4/10 5148
X/92/08 5146
Nr X/100/05 5138
Nr X/92/05 5134
Statystyki strony Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja 35971
Formularze przydatne dla kandydatów składających oferty na wolne stanowisko urzędnicze: 23929
Świadczenie usługi komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Osielsko wschód-zachód 14403
Ogłoszenie o przetargu na obligacje 12167
Informacje 8366
Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu 6290
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osielsko. 6207
informacja 6127
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Osielsko 5456
podinspektor ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5415
UWAGA: OD MIESIĄCA LIPCA 2010 r. OGŁOSZENIA O NABORZE ORAZ FORMULARZE DLA KANDYDATÓW I REGULAMIN NABORU 5282
Iformacjia o wyniku naboru - podinsp. ds. zamówień publicznych 5215
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w SP Niemcz 4961
Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko &#8211; Kierownika Urzędu Gminy 4879
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko - księgowy 4816
Modernizacja stacji uzdatniania wody na dz. nr 347/5 ul. Jastrzębia 32 w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko 4755
Przebudowa ulicy Słonecznej w Żołędowie. 4643
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko urzędnicze główny ksiegowy 4642
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ds. opłat adiacenckich 4576
Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami 4546
Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku 4542
Sprzedaż mienia ruchomego 4429
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy 4394
Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku. 4377
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - ds. inwestycji 4365
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomościod osób fizycznych i poboru opłat stanowiących dochody gminy w Referacie Podatków i Opłat 4329
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 4273
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Osielsku o naborze na wolne stanowisko - starszego referenta 4269
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie z dnia 13 marca 2007 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa 4262
Przebudowę płyty boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Żołędowie. przetarg powtórzony 4231
Zapytanie cenowe na materiały biurowe 4228
Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - ds. ewidencji działaności gospodarczej i obsługi punktu informacyjnego 4204
2010-01-06 Ogłoszenie Dyrektora ZS w Osielsku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent 4200
Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum w Żołędowie. 4197
Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko o naborze na wolne stanowisko urzędnicze &#8211; ds. opłat adiacenckich z tyt. uzbrojenia 4145
Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko, o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. zamówień publicznych 4141
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu - podinspektor ds. zamówień publicznych 4138
Lista kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - strażnika straży gminnej 4128
Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku 4116
Lista kandydatów , którzy spełaniają wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. dróg 4112
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. ksiegowości budżetowej 4094
Zapytanie o dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw 4089
Lista kandydatów , którzy spełniają wymagani formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych 4058
2009-09-08 Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i poboru opłat stanowiących dochody gminy 4045
2008-02-07 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - referent ds. administracyjnych w GOPS 4042
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, o naborze na - główny księgowy na 1/2 etatu 4041
Budowa placu zabaw w Żołędowie 4029
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Niwy w ulicach: Nidzicka, Długa, Karpacka, Ostromecka, Zielonogórska. 4023
Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 3980
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. opłat z tytułu wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami 3975
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja i charakterystyka 36532
Nowe wzory druków 27368
Związki 22778
Honorowi Obywatele Gminy 22121
Porozumienia międzygminne: 14591
Liczba ludności 12440
Stowarzyszenie Gmin 6215
Roczny program 3312
Informacja o podejmowanych konsultacjach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3072
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko 2914
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2005 r. 2865
W sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2835
Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce 2825
Informacja w sprawie konkursu nr 04/2011 2782
Przeciwdziałenie uzależnieniom - Oferta Nr 1 2669
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2005 r. 2646
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na organizacji wypoczynku młodzieży białoruskiej na terenie gm. Osielsko 2633
Przeciwdziałanie uzależnieniom - oferta Nr 2 2543
Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy 2530
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2006 r. 2499
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2006. 2492
Wyniki konsultacji zmiany uchwały 2483
Przeciwdziałenie uzaleznieniom 2481
Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego na rok 2009 w obszarze ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej 2451
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2007 roku w obszarach pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2438
Wypoczynek dzieci i młodzieży- 2012 2415
Zmiana Rocznego programu współpracy 2393
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2006 r. 2389
Profilaktyka uzależnień 2376
Wypoczynek dzieci i młodzieży - wyniki weryfikacji formalnej 2355
Wyniki konkursu 04/11 2350
Przeciwdziałanie uzależnieniom 2326
Konkurs Nr 2 - otwarty konkurs ofert na 2010 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Osielsko 2298
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 05/11 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 2296
Konsultacje Rocznego programu współpracy z NGO - projekt uchwały 2281
Wypoczynek dzieci i młodzieży - 2012 2278
Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu sportu kwalifikowanego 2277
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu sportu i rekreacji 2268
Wypoczynek dzieci i młodzieży - Oferta na realizację zadania publicznego 2263
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego na rok 2008 w obszarach: pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2254
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/12 z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2248
Otwarty konkurs ofert nr 01/11 - przesunęcie terminu ostatecznego rozstrzygnięcia 2229
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2008 rok w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2202
Wycofanie oferty 2187
Wyniki konkursu na pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2182
Wypoczynek dzieci i młodzieży 2142
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gm. Osielsko w różnych dyscyplinach sportowych 2141
Wypoczynek dzieci i młodzieży - oferta poprawiona - 2012 2138
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 04/11 w zakresie kultury fizycznej 2134
Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2131
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy 60085
dane teleadresowe 31479
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku 27861
Informacje o Szkołach prowadzonych przez Gminę 26556
Dane teleadresowe 25752
Dane teleadresowe 22282
Dane teleadresowe 19641
Informacje 15593
Dane teleadersowe 12417
Informacja 8805
Sprawozdanie finansowe za 2010 r. 8794
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za rok 2011 7677
Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie 7282
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 7224
Informacje 5472
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 5387
Informacja 5378
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 5227
Informacja 5206
Szkoła Podstawowa w Żołędowie 5173
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 5080
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 5004
Szkoła Podstawowa w Niemczu 4818
Oferta na wymianę drzwi 4675
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za rok 2013 4347
Informacja 4246
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przychodni za rok 2013 4202
Informacja 4099
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 4010
Ogłoszenie - dowóz obiadów do szkoły 3922
Kontrola finansowa Zespołu 3712
Publiczne Przedszkole nr 1 3620
Informacja 3476
Plan finansowy na rok 2015 3026
Zarządzenia 2014 2901
Plany finansowe w latach: 2839
Informacja 2750
Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2704
Szkoła Podstawowa w Osielsku 2652
Plan finansowy 2572
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 2519
Status prawny 2514
Oferta pracy na stanowisku sekretarza przedszkola 2474
Informacja 2468
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 2413
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 2380
Plan finansowy na 2014 r. 2343
Plan finansowy na 2014 rok 2292
Informacja 2280
Plan finansowy 2275

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij