Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.12.2019

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 45195
Status Gminy 42302
Karty usług 41552
Karty usług - podatki 41423
Informacja 38417
Informacja 37701
Statut 35863
Karty usług i druki do pobrania 35621
Karty usług 32881
Karty usług i formularze do pobrania 32650
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 31384
Składanie wniosków, petycji, skarg 30359
Informacja 26418
Rejestry i ewidencje 25408
informacja 24713
Karty usług 24183
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna 23993
Udostępnianie informacji 23870
Programy, plany, regulaminy ( linki z katalogu uchwał) 23403
Informacja 21832
Zajmowanie pasa drogowego 21821
Dodatki mieszkaniowe 21129
Deklaracja na podatek od środków transportowch (DT-1 i DT-1/A) 20170
Karty usług 19968
Informacja 19470
Wykaz sołtysów 2010-2014 19143
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 18892
WZROST KOSZTÓW UPOMNIEŃ - 11,60 zł 18150
Zadania gminy 17117
Informacje 16889
Informacja 16428
Lata 2006-2010 15387
Statut 15119
Informacje 15045
Dane teleadresowe 14979
Informacje 14573
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Osielsko 14479
WZORY FORMULARZY I DEKLARACJI PODATKOWYCH DRUKI DO POBRANIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 stycznia 2012 r. 12588
dane adresowe 12420
Studium uwarunkowań 12203
Herb i flaga 12172
Informacja 12016
Ogłoszenie o wyborach ławników 11279
Obowiązek meldunkowy 10671
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 10382
Wykaz sołtysów lata 2015-2019 10292
Informacja 10181
dane adresowe 10151
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10093
Informatory budżetowe: 10073
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
36/2018 613264
56/2018 321799
Wójt Gminy Osielsko 52196
Zadania i kompetencje Wójta 12399
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 8209
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 7956
Sprawozdanie Wójta Gminy z działaności między sesjami za okres: 7745
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 7656
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres: 7431
Sprawozdanie Wójta Gminy z działaności między sesjami za okres: 7251
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 7246
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 6971
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami za okres: 6479
Nr 15/09 5812
39/09 5037
54/10 4706
56/10 4627
39/2011 4516
31/09 4432
23/09 4389
40/09 4368
Nr 50/10 4236
49/10 4213
53/10 4176
33/09 4156
55/10 4153
37/2011 4148
30/09 4137
39/10 4128
52/10 4075
41/09 4046
Lewandowski Krzysztof 3983
42/09 3978
34/09 3970
43/2011 3962
51/10 3952
25/09 3950
51/2011 3949
31/2013 3945
24/09 3846
49/2011 3830
29/09 3827
46/10 3825
45/10 3806
53/2012 3805
43/10 3782
38/09 3779
48/10 3770
26/09 3763
38/10 3759
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 49690
Skład Rady 18444
Od 10 września do 12 listopada 2019 r. 17994
Informacja 14181
Oświadczenia majątkowe radnych Kadencja 2010-2014 13514
Zadania i uprawnienia Rady 11161
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 8661
Dodanie linku do katalogu "Budżet" 7600
2015-2018 7413
III/8/10 7246
VII/88/2012 7107
VII/89/2012 6932
VII/87/2011 6479
Protokoły 6372
Nr IV/36/05 6354
VI/75/2012 6314
VIII/92/2011 6087
XI/100/2013 6065
III/40/09 6054
V/63/2015 6015
Nr VIII/64/07 6011
VIII/76/08 5959
Prawo miejscowe lata 1999 - 2009 5955
I/15/09 5910
X/79/2013 5884
Nr VII/71/05 5872
VIII/100/0 5822
VII/63/08 5771
VIII/98/09 5729
IX/87/07 5661
VII/87/2012 5622
IV/54/2011 5574
VIII/96/09 5543
XI/102/2013 5543
VIII/97/09 5520
VIII/77/08 5451
IV/52/10 5421
Projekty uchwał na sesję RG - 21 listopada 2007 r. <więcej> 5408
Nr IX/87/05 5359
XI/100/07 5350
XI/94/07 5292
X/84/08 5274
Skład komisji 5192
Nr IX/81/05 5190
III/37/2011 5187
NrII/6/07 5167
X/92/08 5158
I/4/10 5156
Nr X/100/05 5145
Nr X/92/05 5144
Statystyki strony Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja 36058
Formularze przydatne dla kandydatów składających oferty na wolne stanowisko urzędnicze: 23964
Świadczenie usługi komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Osielsko wschód-zachód 14474
Ogłoszenie o przetargu na obligacje 12181
Informacje 8388
Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu 6309
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osielsko. 6217
informacja 6160
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Osielsko 5487
podinspektor ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5429
UWAGA: OD MIESIĄCA LIPCA 2010 r. OGŁOSZENIA O NABORZE ORAZ FORMULARZE DLA KANDYDATÓW I REGULAMIN NABORU 5306
Iformacjia o wyniku naboru - podinsp. ds. zamówień publicznych 5224
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w SP Niemcz 4985
Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko &#8211; Kierownika Urzędu Gminy 4889
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko - księgowy 4827
Modernizacja stacji uzdatniania wody na dz. nr 347/5 ul. Jastrzębia 32 w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko 4766
Przebudowa ulicy Słonecznej w Żołędowie. 4656
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko urzędnicze główny ksiegowy 4656
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ds. opłat adiacenckich 4586
Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami 4557
Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku 4552
Sprzedaż mienia ruchomego 4464
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy 4409
Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku. 4389
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - ds. inwestycji 4375
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomościod osób fizycznych i poboru opłat stanowiących dochody gminy w Referacie Podatków i Opłat 4337
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 4285
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Osielsku o naborze na wolne stanowisko - starszego referenta 4281
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie z dnia 13 marca 2007 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa 4273
Przebudowę płyty boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Żołędowie. przetarg powtórzony 4250
Zapytanie cenowe na materiały biurowe 4240
Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - ds. ewidencji działaności gospodarczej i obsługi punktu informacyjnego 4216
Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum w Żołędowie. 4211
2010-01-06 Ogłoszenie Dyrektora ZS w Osielsku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent 4210
Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko o naborze na wolne stanowisko urzędnicze &#8211; ds. opłat adiacenckich z tyt. uzbrojenia 4157
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu - podinspektor ds. zamówień publicznych 4152
Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko, o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. zamówień publicznych 4152
Lista kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - strażnika straży gminnej 4144
Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku 4131
Lista kandydatów , którzy spełaniają wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. dróg 4127
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. ksiegowości budżetowej 4103
Zapytanie o dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw 4101
Lista kandydatów , którzy spełniają wymagani formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych 4067
2009-09-08 Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i poboru opłat stanowiących dochody gminy 4060
2008-02-07 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - referent ds. administracyjnych w GOPS 4055
Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, o naborze na - główny księgowy na 1/2 etatu 4055
Budowa placu zabaw w Żołędowie 4046
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Niwy w ulicach: Nidzicka, Długa, Karpacka, Ostromecka, Zielonogórska. 4041
Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 3993
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. opłat z tytułu wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami 3990
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja i charakterystyka 37205
Nowe wzory druków 27525
Związki 22797
Honorowi Obywatele Gminy 22154
Porozumienia międzygminne: 14644
Liczba ludności 12460
Stowarzyszenie Gmin 6228
Roczny program 3321
Informacja o podejmowanych konsultacjach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3086
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko 2926
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2005 r. 2877
W sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2849
Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce 2841
Informacja w sprawie konkursu nr 04/2011 2790
Przeciwdziałenie uzależnieniom - Oferta Nr 1 2687
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2005 r. 2658
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na organizacji wypoczynku młodzieży białoruskiej na terenie gm. Osielsko 2646
Przeciwdziałanie uzależnieniom - oferta Nr 2 2558
Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy 2547
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2006 r. 2509
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2006. 2502
Wyniki konsultacji zmiany uchwały 2492
Przeciwdziałenie uzaleznieniom 2489
Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego na rok 2009 w obszarze ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej 2460
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2007 roku w obszarach pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2451
Wypoczynek dzieci i młodzieży- 2012 2427
Zmiana Rocznego programu współpracy 2406
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2006 r. 2402
Profilaktyka uzależnień 2388
Wypoczynek dzieci i młodzieży - wyniki weryfikacji formalnej 2363
Wyniki konkursu 04/11 2357
Przeciwdziałanie uzależnieniom 2336
Konkurs Nr 2 - otwarty konkurs ofert na 2010 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Osielsko 2312
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 05/11 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 2307
Konsultacje Rocznego programu współpracy z NGO - projekt uchwały 2292
Wypoczynek dzieci i młodzieży - 2012 2290
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu sportu i rekreacji 2289
Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu sportu kwalifikowanego 2287
Wypoczynek dzieci i młodzieży - Oferta na realizację zadania publicznego 2273
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego na rok 2008 w obszarach: pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2265
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/12 z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2259
Otwarty konkurs ofert nr 01/11 - przesunęcie terminu ostatecznego rozstrzygnięcia 2239
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2008 rok w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2212
Wyniki konkursu na pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2199
Wycofanie oferty 2197
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gm. Osielsko w różnych dyscyplinach sportowych 2155
Wypoczynek dzieci i młodzieży 2151
Wypoczynek dzieci i młodzieży - oferta poprawiona - 2012 2148
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 04/11 w zakresie kultury fizycznej 2145
Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2142
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy 60125
dane teleadresowe 31740
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku 28157
Informacje o Szkołach prowadzonych przez Gminę 26839
Dane teleadresowe 25936
Dane teleadresowe 22499
Dane teleadresowe 19809
Informacje 15723
Dane teleadersowe 12573
Informacja 8861
Sprawozdanie finansowe za 2010 r. 8809
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za rok 2011 7690
Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie 7366
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 7239
Informacje 5500
Informacja 5401
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 5395
Szkoła Podstawowa w Żołędowie 5254
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 5241
Informacja 5223
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 5089
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 5017
Szkoła Podstawowa w Niemczu 4939
Oferta na wymianę drzwi 4686
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za rok 2013 4363
Informacja 4258
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przychodni za rok 2013 4215
Informacja 4120
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 4021
Ogłoszenie - dowóz obiadów do szkoły 3932
Kontrola finansowa Zespołu 3727
Publiczne Przedszkole nr 1 3727
Informacja 3488
Plan finansowy na rok 2015 3041
Zarządzenia 2014 2923
Plany finansowe w latach: 2866
Informacja 2763
Szkoła Podstawowa w Osielsku 2744
Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2726
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy 2726
Plan finansowy 2587
Status prawny 2558
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 2535
Informacja 2506
Oferta pracy na stanowisku sekretarza przedszkola 2504
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 2428
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 2388
Plan finansowy na 2014 r. 2355
Plan finansowy na 2014 rok 2302
Informacja 2298

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij