W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Ostatnio opublikowane:

Opinia RIO Bydgoszcz z dnia 3 października 2022 r.

Uchwała Nr 3/K/2022 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 października 2022 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2022 roku

Roboty remontowe urządzeń wodnych i melioracji wodnych

 Roboty remontowe urządzeń wodnych i melioracji wodnych – Oczyszczenie dna stawu przepływowego w obrębie wyznaczonym bojami oraz wykoszenie roślinności przywodnej na terenie nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid. nr 331 obręb Maksymilianowo gmina Osielsko

Zamówienie na: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Teligi, Kukuczki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy w miejscowości Niemcz gmina Osielsko.
Zamówienie na Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Teligi, Kukuczki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy w miejscowości Niemcz gmina Osielsko.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy GZK.271.24.2022
Zamawiający Gminy Zakład Komunalny
Tryb zamówienia Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.3 Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy Osielsko

Osielsko, 30.09.2022   Zaproszenie Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1710 ze zm.) tj. poniżej 130 tys. zł Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1: Realizacja usługi polegającej na wycince drzew z terenów nieruchomości...

Obwieszczenie o możliwości wglądu do akt sprawy nr OŚ.6220.14.2021

Osielsko, dnia 29 września 2022 r. OŚ.6220.14.2021 O B W I E S Z C Z E N I E o możliwości wglądu do materiałów sprawy w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem decyzji Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3...

Zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy IiZP.271.U.11.2022
Zamawiający Gmina Osielsko
Tryb zamówienia Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.3 Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPotralu
Zamówienie na: Budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2022 r. (II)
Zamówienie na Budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2022 r. (II)
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy IiZP.271.B.25.2022
Zamawiający Gmina Osielsko
Tryb zamówienia Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.3 Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPotralu