Wykaz umów publicznych na rok 2018

 
Data zawarcia umowy Oznaczenie strony z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Wartość wykonanej umowy brutto (lub inne umowy warunki od których zależy wysokość wynagrodzenia)Czas trwania umowy Oznaczenie rodzaju umowy (np. zamówienie publiczne, dotacja, w tym numer rejestru zam. publicznych)
08.01.2018Enea OświetlenieKonserwacja oświetlenia własność Enea115.872,0031.12.2018272.34.2018
08.01.2018Enea OświetlenieKonserwacja oświetlenia własność Gminy87.240,0031.12.2018272.35.2018
5.01.2018PUK Taro
Sp. z o.o.
usunięcie odp. w Bożenkowie2 862 zł12.01.2018272.6.2018
12.01.2018Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin KwiatkowskiBudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie.1.592.396,0329.06.2018272.2.2018
12.01.2018Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin KwiatkowskiBudowa ul. Tuberozy i Bocznej w Osielsku.1.870.220,5829.06.2018272.3.2018
8.01.2018"STRUGA" S.A.Unieszkodliwienie odpadów pochodzenia zwierzęcego350,00 + należny podatek VAT za jednorazową usługę08.01.2018
-31.12.2018
272.15.2018
23.01.2018Technodruk sp. z o.o. Gliwicedruki -akty małż.269,7323.01.2018zamówienie
23.01.2018Orange Polska S Ausługi telekomunikacyjne597,85styczeń 2018umowa
23.01.2018Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawaprenumerata czasopism404,99rok 2018zamówienie
23.01.2018AZ Druk Florentyna Płóciennik Bydgoszczpieczątki470,8423.01.2018zamówienie
23.01.2018PARTNER XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe2 916,8223.01.2018zamówienie
23.01.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe11 401,60grudzień 2017umowa
23.01.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości1 193,8123.01.2018zamówienie
23.01.2018POLKOMTEL Sp. z O.o.usługi telekomunikacyjne1 031,13styczeń 2018umowa
23.01.2018PBSERVICE Kamil Wykrota SC Gdańskwynajem kopertownicy553,50styczeń 2018umowa
23.01.2018Brooklyn Aleksandra Hamza Włodzimierzówpodkłady podłogowe1 266,0023.01.2018zamówienie
31.01.2018VITO Magdalena Chłodnicka, Żukinamiot reklamowy2 385,0031.01.2018zamówienie
2.02.2018GAJOWY
Pietrzykowski Marcin
Pruszcz
usuniecie drzew i krzewów z wykarczowaniem korzeni7 900,00 zł23.02.2018umowa nr 272.26.2018
5.02.2018KS Victoria Osielskoprzeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym10 000,005.02.-28.02.2018dotacja celowa
7.02.2018Stowarzyszenie Sportowe "Yamabushi"upowszechnianie i rozwój sportu20 000,007.02.-31.12.2018dotacja celowa
7.02.2018KS Victoria Osielskoupowszechnianie i rozwój sportu54 500,007.02.-31.12.2018dotacja celowa
12.02.2018ULKS Mustang Żołędowoupowszechnianie i rozwój sportu29 500,0014.02.-20.11.2018dotacja celowa
12.02.2018PPHU Jakub Miedzińskizakup mebli biurowych3 554,7012.02.2018zamówienie
12.02.2018Hobby&Home Design Bydgoszczdruk ulotek847,0012.02.2018zamówienie
12.02.2018KARDIK Daniel Kardach 86-014 Pawłówekczyszczenie podłóg, ul. Centralna 61 476,0012.02.2018zamówienie
12.02.2018Partner XXI PIK sp. z o.o.artykuły biurowe6 178,6112.02.2018zamówienie
12.02.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne439,20styczeń 2018umowa
12.02.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości723,3012.02.2018zamówienie
12.02.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe8 642,00styczeń 2018umowa
12.02.2018Lyreco Polska SA , Komorówkrzesło na stanowisko komputerowe490,7712.02.2018zamówienie
12.02.2018PBService Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłoski SCczynsz najmu kopertownicy553,50luty 2018umowa
16.02.2018GLKS w Osielskuupowszechnianie i rozwój sportu62 000,0016.02.-31.12.2018dotacja celowa
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościamizgodnie ze zleceniem31.12.2018272.36.2018
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie wyceny w celu ustalenia skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p.zgodnie ze zleceniem31.12.2018272.37.2018
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałuzgodnie ze zleceniem31.12.2018272.38.2018
22.02.2018KS N-Bike Academyupowszechnianie i rozwój sportu23 000,0022.02.-31.12.2018dotacja celowa
22.02.2018UKS Dęby Osielskoupowszechnianie i rozwój sportu65 500,0022.02.-31.12.2018dotacja celowa
28.02.2018Stowarzyszenie Sportowe Bushi-doupowszechnianie i rozwój sportu12 000,0028.02.-31.12.2018dotacja celowa
28.02.2018Firma GAJOWY
Pietrzykowski Marcin
Pruszcz
usunięcie drzew i wykarczowanie korzeni9 350,0015.03.2018umowa Nr
272.42.2018
28.02.2018Jacek Świeżewski
Bypass
ul. Bałtycka 43
86-031 Osielsko
opracowanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osielsko990,00/jedna dokumentacja31.12.2018umowa nr 272.40.2018
1.03.2018LKS Łucznik Żołędowoupowszechnianie i rozwój sportu30 000,001.03.-31.12.2018dotacja celowa
2.03.2018P-LUKS Victoria Niemczupowszechnianie i rozwój sportu36 500,005.03.-31.12.2018dotacja celowa
2.03.2018Kujawianka Inter Sazakup wody do picia585,092.03.2018zamówienie
2.03.2018POLKOMTEL Sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 189,37luty 2018umowa
2.03.2018Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski , Bydgoszczusługa udostępniania środowiska teleinformatycznego1 107,00luty - kwiecień 2018umowa
2.03.2018LOGON SAzakup tonerów10 644,202.03.2018zamówienie
2.03.2018SISMS.plopłata za komunikator sms697,04luty 2018umowa
2.03.2018ABRYS SP z o.o.prenumerata594,002018zamówienie
2.03.2018LOGON SAczęści do urządzeń kopiująco drukujących3 099,602.03.2018zamówienie
2.03.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości648,692.03.2018zamówienie
2.03.2018asseco Gdyniacertyfikat kwalifikowany - 5 szt891,752 lataumowa
2.03.2018KASKADA-Tereny Zieleni
Zberzyn
usunięcie obumarłych porostów przybrzeżnych stawu przepływowego wraz z wygrabieniem1 950,00 zł netto16.03.2018umowa Nr
272.43.2018
07.03.2018Lapis Artur KamińskiNadzór inwestorski nad budową dróg w 2018 r.0,75% netto realizowanego zadania31.12.2018272.45.2018
8.03.2018NEGATYW Sp z o.o.albumy pamiątkowe4 900,008.03.2018umowa/ zamówienie
8.03.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne396,85luty 2018umowa
8.03.2018Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.wdrożenie LEX10 923,632018umowa
8.03.2018SISMS.plopłata za komunikator695,81marzec 2018umowa
8.03.2018Poczta Polska Sausługi pocztowe43 375,10luty 2018umowa
8.03.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odbiór ścieków 1.811,22luty 2018działalność statutowa
12.03.2018PUK TARO
Sp. z o.o.
Lisi Ogon
rozebranie i usuniecie dwóch altanek wraz z przedmiotami i odpadami komunalnymi9 450,00 zł netto20.03.2018umowa Nr
272.55.2018
14.03.2018Augustyn Krempa
AK-INVEST
pełnienie funkcji inspektora nadzoru - wod.-kan.0,74 % wartości zrealizowanego zadaniaumowa 272.53.2018
14.03.2018HM-BIURO Mirosław HulekUsługi geodezyjne dla potrzeb UG Osielskowg. zleceń31.12.2018272.50.2018
15.03.2018PBDiM KOBYLARNIA S.A.Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do ul. Bydgoskiej oraz budowa ulicy Kąty w Osielsku oraz ul. Długiej do Bocznej.6.252.698,2815.11.2018272.52.2018
15.03.2018PB SERVICE Kamil Wykrota Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50marzec 2018umowa
15.03.2018Centrum Eksperckich rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewskiopieka serwisowa2 952,002018272.262.2016
15.03.2018IKEAkrzesła na stanowiskach komputerowych1 047,0015.03.2018zamówienie
15.03.2018Partner XXI - PIK sp z o.o.artykuły biurowe5 975,3515.03.2018zamówienie
15.03.2018Centrum Ogrodnicze Rol Pestkwiaty okolicznościowe347,6215.03.2018zamówienie
15.03.2018POLKOMTEL SP z o.o.usługi telekomunikacyjne1 144,91marzec 2018umowa
15.03.2018DKS sp z o o konserwacja kserokopiarki608,8515.03.2018zamówienie
19.03.2018TRAKCJA PRKiI S.A. Rozbudowa ul.Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie.7.967.717,9615.10.2018272.51.2018
21.03.2018Masz-Bud Ogród
Mirosław Jakubowski
Sz.Gdańska 54
Osielsko
Naprawa sprzętu spalinowego do koszenia trawników +olej do mieszanki paliwowej396,4516.03.2018zamówienie ustne
21.03.2018PROJEKT:PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalskidokumentacja projektowa przebudowy boiska przy SP w Maksymilianowie4.489,5011.07.2018272.60.2018
23.03.2018Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z Bydgoszczyaktualizacja projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020"2 439,02 zł netto plus należny podatek VAT27 lipca 2018 r.272.62.2018
28.03.2018AGORA S.A.publikacja ogłoszenia688,8028.03.2018zamówienie
05.04.2018Kujawianka Internapoje, woda962,3505.04.2018zamówienie
05.04.2018Hanmar Marek Lewandowskiśrodki czystości773,8805.04.2018zamówienie
05.04.2018LOGON. SAzakup komputera3 499,9905.04.2018zamówienie
05.04.2018DKS Sp z o.o.zakup kserokopiarki1 463,7005.04.2018zamówienie
05.04.2018Lidl. sp. z o.o.artykuły spożywcze413,1405.04.2018zamówienie
05.04.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne501,5905.04.2018umowa
05.04.2018Polska Press Grupa sp. z o.o.nekrologi612,5405.04.2018zamówienie
05.04.2018Axence Sp z o.o.usługa serwisowa (50 stacji roboczych)5 437,5805.04.2018umowa
05.04.2018SISMS Sp. z o.o.abonament sisms695,8105.04.2018umowa
10.04.2018Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne KAJA Sp. z o.o.usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Osielskozgodnie z ofertą31.12.2018272.63.2018
13.04.2018Agencja Mienia Wojskowegoodszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego2.111,10za I-III 2018obowiązek ustawowy
13.04.2018Agencja Mienia Wojskowegoodszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalneo1.815,07I-III 2018obowiązek ustawowy
16.04.2018P.U. Mariusz Wojcieszakprzegląd sprzętu p.poż.987,69IV 2018zamówienie ustne
16.04.2018Arisco sp. z o.o.aktualizacja oprogramowania768,752018umowa
16.04.2018PBSERVICE Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50kwiecień 2018umowa
16.04.2018Partner XXI - PIK sp z o.o.artykuły biurowe359,9516.04.2018zamówienie
16.04.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe19 017,40marzec 2018umowa
16.04.2018POLKOMTEL Sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 151,67marzec 2018umowa
16.04.2018PARTNER XXI PIK sp. z o.o.artykuły biurowe5 347,3816.04.2018zamówienie
18.04.2018Klinika Weterynaryjna KORA s. c.
Bydgoszcz
sterylizacja kotek i kastracja kotówsterylizacja kotki- 64,40 zł netto;
kastracja kota- 46,00 zł netto
31.12.2018272.68.2018
20.04.2018bono-Maciej Przewięźlikowskidemontaż części ogrodzenia zbiornika wodnego oraz wymiana rur w ramach remontu rurociągu na obiekcie w zlewni R-H w Niemczu7 600,00 zł netto07.05.2018272.69.2018
23.04.2018Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 ŁódźWykonanie projektów sieci wod-kan74.587,2028.12.2018272.67.2018
24.04.2018PW MAX Kamilla Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 BydgoszczPrzebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Maksymilianowie.128.257,0230 dni od daty podpisania umowy272.71.2018
24.04.2018Euro System Trans ul. Zimowa 17/11 87-100 ToruńBudowa ulicy Olszynowej w Osielsku.360.208,1680 dni od daty podpisania umowy272.70.2018
24.04.2018Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Bydgoszczprojekt budowy przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego z Kusocińskiego w Niemczu20.319,6003.12.2018272.72.2018
24.04.2018Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki KaliszProjekt budowy ul. Grabowej w Osielsku19.680,0003.12.2018272.73.2018
24.04.2018LAPIS Artur Kamiński BydgoszczProjekt przedłużenia chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie14.000,00

03.12.2018272.74.2018
24.04.2018Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki KaliszProjekt budowy ul. Wyczółkowskiego w Niemczu25.830,0003.12.2018272.75.2018
24.04.2018LAPIS Artur Kamiński BydgoszczProjekt budowy ul. Olsztyńskiej w Niwach22.000,0003.12.2018272.76.2018
27.04.2018Usługi Ogólnobudowlane "MARBRUK"Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i ul. Tuberozy w Osielsku w związku z przebudową drogi.143 060,62 zł brutto29.06.2018272.85.2018
30.04.2018Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz BydgoszczPrzygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.63.960,0012 m-cy272.81.2018
30.04.2018Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz BydgoszczPrzygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Maksymilianowo I41.820,0012 m-cy272.82.2018
30.04.2018Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz BydgoszczPrzygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo II50.430,0012 m-cy272.83.2018
09.05.2018Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych Sp. z o.o. EKO-PARK BydgoszczWykonanie diagnostyki drzewa gatunku jesion wyniosły na terenie działki o nr ewid. 162/1 w Niemczu650,00 zł netto25.05.2018272.92.2018
15.05.2018Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne KAJA Sp. z o.o.usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Osielskozgodnie z ofertą31.12.2018272.93.2018
16.05.2018P.W. Halama
Fregaty 3 Osielsko
Materiały i narzędzia do bieżącej obsługi, napraw Urzędu Gminy i obiektów mienia komunalnego997,60Od I do V 2018 r.zmówienie
16.05.2018Hanmar Marerk Lewandowskiśrodki czystości834,6816.05.2018zamówienie
16.05.2018Brooklyn Aleksandra Hamza, Włodzimierzówmaty podłogowe1891,0016.05.2018zamówienie
16.05.2018Orange Polska S.ausługi telekomunikacyjne456,58kwiecień 2018umowa
16.05.2018Kujawianka Inter Sp z o.o.napoje, woda818,1516.05.2018zamówienie
16.05.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe12130,95kwiecień 2018umowa
16.05.2018PBSERVICE Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50maj 2018umowa
16.05.2018Partner XXI - Pik so. z o.o.artykuły biurowe1 444,1716.05.2018zamówienie
16.05.2018DKS Sp. z o.o.naprawy i konserwacje, wymiana części do kopiarek3 837,6016,05,2018zamówienie
16.05.2018Polkomtel sp. z o.o.usługi telekomunikacyjne1151,91kwiecień 2018umowa
21.05.2018Green Deco Sp. z o. o. Gdańsknasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym32480,00 zł netto21.06.2018272.99.2018
22.05.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odebrane ścieki2.309,72kwiecień/maj
2018
usługa statutowa
22.05.2018P.H.U. DORBUD Terespol PomorskiNadbudowa i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie.798.299,1730.11.2018272.97.2018
29.05.2018AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
Warszawa
publikacja ogłoszeń2666,6429.05.2018faktura
29.05.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości648,7429.05.2018zamówienie
29.05.2018Kujawianka INTER Sp. z o.o.napoje i woda1 024,3429.05.2018zamówienie
29.05.2018LOGON SA Bydgoszczstatyw mikrofonowy, części do komputera809,3429.05.2018zamówienie
07.06.2018GZK Żołędowoza wodę i odbiór ścieków839,46V-VIobsługa statutowa
08.06.2018Hydroterm
Zygmunt Biernacki
aktializacja dok. proj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, Maksymilianowo3 936,0028.12.2018272.102.2018
11.06.2018Zakład Usług Elektrycznych
Andrzej Kuligowski
Bydgoszcz
modernizacja aparatury elektrycznej, wymiana rozdzielni i liczników energii14.092,4509.06.2018272.91.2018
15.06.2018Bydgoski Klub ŻeglarskiUpowszechnianie i rozwój sportu7 000,0018.06. - 14.09.2018dotacja celowa
15.06.2018Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "MAZUR" - Krzysztof Mazur
Osielsko
Wymiana szyby bezpiecznej na wejściu do Urzędu Gminy492,0014.06.2018zamówienie
15.06.2018SISMS pl WrocławOpłata abonamentowa695,81czerwiec 2018umowa
15.06.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne389,06maj 2018umowa
15.06.2018PARTNER XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe1 095,1315.06.2018zamówienie
15.06.2018Partner XXI - PIK sp. z o.oartykuły biurowe3 650,5415.06.2018zamówienie
15.06.2018HANMARśrodki czystości820,0215.06.2018zamówienie
15.06.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe20 729,40maj 2018umowa
15.06.2018PBSERVICE Kamil Wykrotaczynsz najmu kopertownicy553,50czerwiec 2018umowa
15.06.2018POLKOMTEL sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 161,51czerwiec 2018umowa
19.06.2018Aleksander Trybura
gm. Dobrcz
remont pieców kaflowych w Żołędowie ul. Bydgoska 312.600,0015.07.2018272.104.2018
19.06.2018Kujawianka Inter sp. z oowoda i napoje1 083,3819.06.2018zamówienie
21.06.2018Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz- Miastodziałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży8 800,0021.06.- 20.08.2018dotacja celowa
21.06.2018Kancelaria Notarialna M. ParadowskiAkty notarialne2.389,1621.06.2018faktura
27.06.2018KS N-Bike Academydziałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży2 200,0027.06. - 30.07.2018dotacja celowa
27.06.2018KS Victoria Osielskodziałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży5 500,0016.07.-
7.09.2018
dotacja celowa
09.07.2018PW MAX Kamilla Smolińska BydgoszczBudowa ulicy Okoniowej w Niemczu322.858,9570dni272.113.2018
09.07.2018Konsorcjum firm PPUH Affabre Sp. z o.o. i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.Budowa ulicy Jeleniej, Sarniej, Lisiej, Wilczej w Osielsku577.977,0070 dni272.114.2018
09.07.2018Konsorcjum firm PPUH Affabre Sp. z o.o. i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.Budowa ulicy Łabędziej w Maksymilianowie319.677,0070 dni272.115.2018
09.07.2018Konsorcjum firm PPUH Affabre Sp. z o.o. i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.Budowa ulicy Podgórnej w Maksymilianowie467.277,00od 05.09.2018 do 31.12.2018 r.272.116.2018
11.07.2018HOSTA GROUP Sp. z o.o.Sp. K ul. Kowalewska 20, 87-122 GrębocinBudowa świetlicy wiejskiej w Niemczu - I etap2.290.000,00część budynku do 20.12.2018,
zagospodarowanie terenu,pozostała część elewacji do 31.05.2019 r.
272.123.2018
11.07.2018PARTNER XXI PIKartykuły biurowe780,8211.07.2018zamówienie
11.07.2018LOGON SAtonery oraz części do drukarek765,0611.07.2018zamówienie
11.07.2018PARTNER XXI sp z o.o.artykuły biurowe2 207,3611.07.2018zamówienie
11.07.2018Ośrodek informatyki w Bydgoszczykonserwacja oprogramowanie13 889,16od lipca do grudnia 2018umowa
11.07.2018HANMARśrodki czystości1 235,5011.07.2018zamówienie
11.07.2018Orange Polskausługi telekomunikacyjne414,98lipiec 2018umowa
11.07.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe10 412,20czerwiec 2018umowa
11.07.2018LIDL sp. z o.o.art. spożywcze na potrzeby sekretaiatu620,7711.07.2018zamówienie
11.07.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki1.629,77za VI 2018obsługa statutowa
Wytworzył: Klimek Wiesława (29 grudnia 2017)
Opublikował: Klimek Wiesława (29 grudnia 2017, 12:07:34)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Wideł (11 lipca 2018, 11:27:44)
Zmieniono: wpis bieżący

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij