Wykaz umów publicznych na rok 2018

 
Data zawarcia umowy Oznaczenie strony z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Wartość wykonanej umowy brutto (lub inne umowy warunki od których zależy wysokość wynagrodzenia)Czas trwania umowy Oznaczenie rodzaju umowy (np. zamówienie publiczne, dotacja, w tym numer rejestru zam. publicznych)
08.01.2018Enea OświetlenieKonserwacja oświetlenia własność Enea115.872,0031.12.2018272.34.2018
08.01.2018Enea OświetlenieKonserwacja oświetlenia własność Gminy87.240,0031.12.2018272.35.2018
5.01.2018PUK Taro
Sp. z o.o.
usunięcie odp. w Bożenkowie2 862 zł12.01.2018272.6.2018
12.01.2018Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin KwiatkowskiBudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie.1.592.396,0329.06.2018272.2.2018
12.01.2018Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin KwiatkowskiBudowa ul. Tuberozy i Bocznej w Osielsku.1.870.220,5829.06.2018272.3.2018
8.01.2018"STRUGA" S.A.Unieszkodliwienie odpadów pochodzenia zwierzęcego350,00 + należny podatek VAT za jednorazową usługę08.01.2018
-31.12.2018
272.15.2018
23.01.2018Technodruk sp. z o.o. Gliwicedruki -akty małż.269,7323.01.2018zamówienie
23.01.2018Orange Polska S Ausługi telekomunikacyjne597,85styczeń 2018umowa
23.01.2018Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawaprenumerata czasopism404,99rok 2018zamówienie
23.01.2018AZ Druk Florentyna Płóciennik Bydgoszczpieczątki470,8423.01.2018zamówienie
23.01.2018PARTNER XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe2 916,8223.01.2018zamówienie
23.01.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe11 401,60grudzień 2017umowa
23.01.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości1 193,8123.01.2018zamówienie
23.01.2018POLKOMTEL Sp. z O.o.usługi telekomunikacyjne1 031,13styczeń 2018umowa
23.01.2018PBSERVICE Kamil Wykrota SC Gdańskwynajem kopertownicy553,50styczeń 2018umowa
23.01.2018Brooklyn Aleksandra Hamza Włodzimierzówpodkłady podłogowe1 266,0023.01.2018zamówienie
31.01.2018VITO Magdalena Chłodnicka, Żukinamiot reklamowy2 385,0031.01.2018zamówienie
2.02.2018GAJOWY
Pietrzykowski Marcin
Pruszcz
usuniecie drzew i krzewów z wykarczowaniem korzeni7 900,00 zł23.02.2018umowa nr 272.26.2018
5.02.2018KS Victoria Osielskoprzeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym10 000,005.02.-28.02.2018dotacja celowa
7.02.2018Stowarzyszenie Sportowe "Yamabushi"upowszechnianie i rozwój sportu20 000,007.02.-31.12.2018dotacja celowa
7.02.2018KS Victoria Osielskoupowszechnianie i rozwój sportu54 500,007.02.-31.12.2018dotacja celowa
12.02.2018ULKS Mustang Żołędowoupowszechnianie i rozwój sportu29 500,0014.02.-20.11.2018dotacja celowa
12.02.2018PPHU Jakub Miedzińskizakup mebli biurowych3 554,7012.02.2018zamówienie
12.02.2018Hobby&Home Design Bydgoszczdruk ulotek847,0012.02.2018zamówienie
12.02.2018KARDIK Daniel Kardach 86-014 Pawłówekczyszczenie podłóg, ul. Centralna 61 476,0012.02.2018zamówienie
12.02.2018Partner XXI PIK sp. z o.o.artykuły biurowe6 178,6112.02.2018zamówienie
12.02.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne439,20styczeń 2018umowa
12.02.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości723,3012.02.2018zamówienie
12.02.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe8 642,00styczeń 2018umowa
12.02.2018Lyreco Polska SA , Komorówkrzesło na stanowisko komputerowe490,7712.02.2018zamówienie
12.02.2018PBService Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłoski SCczynsz najmu kopertownicy553,50luty 2018umowa
16.02.2018GLKS w Osielskuupowszechnianie i rozwój sportu62 000,0016.02.-31.12.2018dotacja celowa
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościamizgodnie ze zleceniem31.12.2018272.36.2018
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie wyceny w celu ustalenia skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p.zgodnie ze zleceniem31.12.2018272.37.2018
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałuzgodnie ze zleceniem31.12.2018272.38.2018
22.02.2018KS N-Bike Academyupowszechnianie i rozwój sportu23 000,0022.02.-31.12.2018dotacja celowa
22.02.2018UKS Dęby Osielskoupowszechnianie i rozwój sportu65 500,0022.02.-31.12.2018dotacja celowa
28.02.2018Stowarzyszenie Sportowe Bushi-doupowszechnianie i rozwój sportu12 000,0028.02.-31.12.2018dotacja celowa
28.02.2018Firma GAJOWY
Pietrzykowski Marcin
Pruszcz
usunięcie drzew i wykarczowanie korzeni9 350,0015.03.2018umowa Nr
272.42.2018
28.02.2018Jacek Świeżewski
Bypass
ul. Bałtycka 43
86-031 Osielsko
opracowanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osielsko990,00/jedna dokumentacja31.12.2018umowa nr 272.40.2018
1.03.2018LKS Łucznik Żołędowoupowszechnianie i rozwój sportu30 000,001.03.-31.12.2018dotacja celowa
2.03.2018P-LUKS Victoria Niemczupowszechnianie i rozwój sportu36 500,005.03.-31.12.2018dotacja celowa
2.03.2018Kujawianka Inter Sazakup wody do picia585,092.03.2018zamówienie
2.03.2018POLKOMTEL Sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 189,37luty 2018umowa
2.03.2018Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski , Bydgoszczusługa udostępniania środowiska teleinformatycznego1 107,00luty - kwiecień 2018umowa
2.03.2018LOGON SAzakup tonerów10 644,202.03.2018zamówienie
2.03.2018SISMS.plopłata za komunikator sms697,04luty 2018umowa
2.03.2018ABRYS SP z o.o.prenumerata594,002018zamówienie
2.03.2018LOGON SAczęści do urządzeń kopiująco drukujących3 099,602.03.2018zamówienie
2.03.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości648,692.03.2018zamówienie
2.03.2018asseco Gdyniacertyfikat kwalifikowany - 5 szt891,752 lataumowa
2.03.2018KASKADA-Tereny Zieleni
Zberzyn
usunięcie obumarłych porostów przybrzeżnych stawu przepływowego wraz z wygrabieniem1 950,00 zł netto16.03.2018umowa Nr
272.43.2018
07.03.2018Lapis Artur KamińskiNadzór inwestorski nad budową dróg w 2018 r.0,75% netto realizowanego zadania31.12.2018272.45.2018
8.03.2018NEGATYW Sp z o.o.albumy pamiątkowe4 900,008.03.2018umowa/ zamówienie
8.03.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne396,85luty 2018umowa
8.03.2018Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.wdrożenie LEX10 923,632018umowa
8.03.2018SISMS.plopłata za komunikator695,81marzec 2018umowa
8.03.2018Poczta Polska Sausługi pocztowe43 375,10luty 2018umowa
8.03.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odbiór ścieków 1.811,22luty 2018działalność statutowa
12.03.2018PUK TARO
Sp. z o.o.
Lisi Ogon
rozebranie i usuniecie dwóch altanek wraz z przedmiotami i odpadami komunalnymi9 450,00 zł netto20.03.2018umowa Nr
272.55.2018
14.03.2018Augustyn Krempa
AK-INVEST
pełnienie funkcji inspektora nadzoru - wod.-kan.0,74 % wartości zrealizowanego zadaniaumowa 272.53.2018
14.03.2018HM-BIURO Mirosław HulekUsługi geodezyjne dla potrzeb UG Osielskowg. zleceń31.12.2018272.50.2018
15.03.2018PBDiM KOBYLARNIA S.A.Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do ul. Bydgoskiej oraz budowa ulicy Kąty w Osielsku oraz ul. Długiej do Bocznej.6.252.698,2815.11.2018272.52.2018
15.03.2018PB SERVICE Kamil Wykrota Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50marzec 2018umowa
15.03.2018Centrum Eksperckich rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewskiopieka serwisowa2 952,002018272.262.2016
15.03.2018IKEAkrzesła na stanowiskach komputerowych1 047,0015.03.2018zamówienie
15.03.2018Partner XXI - PIK sp z o.o.artykuły biurowe5 975,3515.03.2018zamówienie
15.03.2018Centrum Ogrodnicze Rol Pestkwiaty okolicznościowe347,6215.03.2018zamówienie
15.03.2018POLKOMTEL SP z o.o.usługi telekomunikacyjne1 144,91marzec 2018umowa
15.03.2018DKS sp z o o konserwacja kserokopiarki608,8515.03.2018zamówienie
19.03.2018TRAKCJA PRKiI S.A. Rozbudowa ul.Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie.7.967.717,9615.10.2018272.51.2018
21.03.2018Masz-Bud Ogród
Mirosław Jakubowski
Sz.Gdańska 54
Osielsko
Naprawa sprzętu spalinowego do koszenia trawników +olej do mieszanki paliwowej396,4516.03.2018zamówienie ustne
21.03.2018PROJEKT:PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalskidokumentacja projektowa przebudowy boiska przy SP w Maksymilianowie4.489,5011.07.2018272.60.2018
28.03.2018AGORA S.A.publikacja ogłoszenia688,8028.03.2018zamówienie
05.04.2018Kujawianka Internapoje, woda962,3505.04.2018zamówienie
05.04.2018Hanmar Marek Lewandowskiśrodki czystości773,8805.04.2018zamówienie
05.04.2018LOGON. SAzakup komputera3 499,9905.04.2018zamówienie
05.04.2018DKS Sp z o.o.zakup kserokopiarki1 463,7005.04.2018zamówienie
05.04.2018Lidl. sp. z o.o.artykuły spożywcze413,1405.04.2018zamówienie
05.04.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne501,5905.04.2018umowa
05.04.2018Polska Press Grupa sp. z o.o.nekrologi612,5405.04.2018zamówienie
05.04.2018Axence Sp z o.o.usługa serwisowa (50 stacji roboczych)5 437,5805.04.2018umowa
05.04.2018SISMS Sp. z o.o.abonament sisms695,8105.04.2018umowa
10.04.2018Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne KAJA Sp. z o.o.usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Osielskozgodnie z ofertą31.12.2018272.63.2018
13.04.2018Agencja Mienia Wojskowegoodszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego2.111,10za I-III 2018obowiązek ustawowy
13.04.2018Agencja Mienia Wojskowegoodszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalneo1.815,07I-III 2018obowiązek ustawowy
16.04.2018P.U. Mariusz Wojcieszakprzegląd sprzętu p.poż.987,69IV 2018zamówienie ustne
16.04.2018Arisco sp. z o.o.aktualizacja oprogramowania768,752018umowa
16.04.2018PBSERVICE Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50kwiecień 2018umowa
16.04.2018Partner XXI - PIK sp z o.o.artykuły biurowe359,9516.04.2018zamówienie
16.04.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe19 017,40marzec 2018umowa
16.04.2018POLKOMTEL Sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 151,67marzec 2018umowa
16.04.2018PARTNER XXI PIK sp. z o.o.artykuły biurowe5 347,3816.04.2018zamówienie
Wytworzył: Klimek Wiesława (29 grudnia 2017)
Opublikował: Klimek Wiesława (29 grudnia 2017, 12:07:34)

Ostatnia zmiana: Justyna Ściesińska (20 kwietnia 2018, 12:14:12)
Zmieniono: dodanie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 408

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij