Wyprawka szkolna

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udzielana jest uczniom:
1) słabowidzącym,
2) słabosłyszącym,
3) niesłyszącym,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7, 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949 ) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).


W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3  pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisu tego nie stosuje się gdy, uczeń klasy II i III szkoły podstawowej korzysta z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe.


Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do dnia 8 września 2017 r. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń, nauczyciel lub pracownik socjalny za zgodą rodziców ucznia (opiekuna prawnego). Druk wniosku można pobrać poniżej lub w sekretariatach szkół.

Załączniki:
Wyprawka szkolna- wniosek o przyznanie dofinansowania (404kB) pdf

Wytworzył: Rafał Kubicki (22 sierpnia 2017)
Opublikował: Kubicki Rafał (22 sierpnia 2017, 11:10:47)

Ostatnia zmiana: Kubicki Rafał (22 sierpnia 2017, 12:30:57)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 676

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij