Konsultacje

Wyniki konsultacji projektu uchwały Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. [...]

Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zgodnie z obowiązującymi nas przepisami: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) i Rocznym programem współpracy z organizacjami [...]

Wyniki konsultacji projektu uchwały Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zakończono konsultacje projektu uchwały  Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.W załączeniu . [...]

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zgodnie z obowiązującymi nas przepisami: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) i Rocznym programem współpracy z organizacjami [...]

Wyniki konsultacji projektu uchwały zmieniającego roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zakończono konsultacje projektu uchwały zmieniającego roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.W załączeniu . [...]

Konsultacje zmiany Rocznego programu współpracy z NGO na 2018 rok

W związku z rozszerzeniem katalogu zadań priorytetowych, które chcielibyśmy spróbować zrealizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku zapraszamy do zapoznania się z o przystąpieniu do konsultacji projektu [...]

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zgodnie z obowiązującymi nas przepisami: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz Rocznym programem współpracy z organizacjami [...]

Wyniki konsultacji w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybów i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zakończono konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.W załączeniu [...]

Wyniki konsultacji projektu uchwały zmieniającej Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zakończono konsultacje projektu uchwały zmieniającej Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.W załączeniu . [...]

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybów i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zapraszam do zapoznania się z informacją zmiana uchwały w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej [...]

Zmiana Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z o przystąpieniu do konsultacji projektu zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  Wprowadzone zmiany wskazują możliwość zlecania organizacjom pozarządowym zadań [...]

Wyniki konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy

Zakończono konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.W załączeniu przedstawiamy . [...]

Zmiana uchwały o rodzajach wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy (2/2017)

W związku z , która zwróciła się do Rady Gminy Osielsko o kolejną zmianę uchwały o rodzajach wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy przez takie jej sformułowanie, aby każdy mieszkaniec Gminy Osielsko, [...]

Wyniki konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy

Zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.W załączeniu przedstawiamy [...]

Zmiana uchwały o rodzajach wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy

W związku z   o przystąpieniu do konsultacji . Konsultacje prowadzone będą przez internet w dniach od 1 marca do 15 marca 2017 r., a dniem ich zakończenia jest dzień 15 marca 2017 r. Uwagi i propozycje można składać pisemnie. [...]

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. W załączeniu przedstawiam .   [...]

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zapraszamy do zapoznania się z o przystąpieniu do konsultacji projektu , będzie można zgłaszać uwagi i propozycje. [...]

Podjęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybów i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zapraszam do zapoznania się z informacją   zmiana uchwały w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej [...]

Wyniki konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zakończyliśmy konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. W załączeniu przedstawiam . [...]

Przedłużenie terminu konsultacji

W związku z proponowaną zmianą Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. i trwającymi konsultacjami pragnę skorygować datę trwania konsultacji oraz poinformować, że ich termin został przedłużony o tydzień [...]

Zmiana Rocznego programu współpracy na 2016 r.

W związku z propozycją jednej z organizacji pozarządowej kontynuacji pomocy żywnościowej dla potrzebujących mieszkańców gminy Osielsko przystępujemy do procedury zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na [...]

Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. W załączeniu przedstawiam . [...]

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zapraszamy do zapoznania się z o przystąpieniu do konsultacji projektu .Konsultacje przeprowadzone są przez internet. W dniach od 9 do 23 października, za pośrednictwem , będzie można zgłaszać uwagi i propozycje. [...]

Informacja o podejmowanych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybów i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej [...]

Konsultacje w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

           Zapraszamy do zapoznania się z informacją tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej [...]

Konsultacje w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zmiany uchwały dotyczącej rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy. Konsultacje przeprowadzone zostaną podczas spotkania dnia 18 marca 2015 r. godzina [...]

Konsultacje w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy

Zapraszamy do zapoznania się z   o przystąpieniu do konsultacji . Konsultacje przeprowadzone zostaną podczas spotkania komisji Rady Gminy dnia 10 lutego 2015 r. (szczegóły w "informacji"), na którym będzie można zgłaszać swoje [...]

Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. W załączeniu przedstawiam . Projekt uchwały został przekazany do Rady Gminy w brzmieniu przedstawionym do konsultacji w [...]

Kontynuacja konsultacji projektu Rocznego programu współpracy (...) na 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z o kontynuacji konsultacji projektu Rocznego programu współpracy (…). Pierwsze konsultacje przeprowadzone zostały wczoraj. Przybyli na spotkanie ).Obecnie kontynuujemy konsultacje. Od dnia dzisiejszego do [...]

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zapraszamy do zapoznania się z o przystąpieniu do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy (…). Pierwsze konsultacje przeprowadzone zostaną podczas spotkania 7 października (szczegóły w "informacji"), na którym będzie [...]

Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. W załączeniu przedstawiam   w brzmieniu przekazanym na stanowisko m.in. ds obsługi Rady Gminy Osielsko. [...]

Wykaz złożonych uwag- nagrody

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie złożonych uwag do projektu zmiany uchwały  w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.Zachęcamy do zapoznania się z nimi. [...]

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Zapraszamy do zapoznania się z o przystąpieniu do konsultacji projektu Programu. [...]

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy (...)

Przypominam, że zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. W załączeniu przedstawiam   projektem uchwały (uzupełnionym już o uzasadnieni [...]

Konsultacje Rocznego programu współpracy z NGO - projekt uchwały

Zgodnie z ogłoszona procedurą konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok prezentujemy Państwu przedmiotowego programu. Ewentualne uwagi można zgłaszać na . Proszę pamiętać, że [...]

Wyniki konsultacji zmiany uchwały

Przypominam, że na wniosek Szczepu "Zielona Siódemka" Chorągwi Kujawsko - Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego przystąpiliśmy w maju do zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. W związku z [...]

Zmiana Rocznego programu współpracy

W związku z propozycją jednej z organizacji prowadzącej działalność na terenie naszej gminy zorganizowania wypoczynku letniego, w którym mogłyby uczestniczyć dzieci z terenu naszej gminy przystępujemy do procedury zmiany Rocznego programu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij