Postępowanie bezkonkursowe

Decyzja w sprawie dofinansowania biegania rekreacyjnego

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dęby Osielsko na realizację w 2018 r. [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (5/2018)

Dnia 23 października 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy Dęby Osielsko złożył o wszczęciu postępowania mającego na celu przyznanie dotacji. [...]

Decyzja w sprawie dotacji na organizację zawodów "Aquathlon Osielsko 2018"

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko na realizację w 2018 r. zadania z zakresu [...]

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej (4/2018)

Dnia 3 września 2018 r. Klub Sportowy Rekiny Osielsko złożył o wszczęciu postępowania mającego na celu przyznanie dotacji. [...]

Decyzja w sprawie dotacji na organizację wyścigów rowerowych

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Mustang Żołędowo na realizację w 2018 r. [...]

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej (3/2018)

Dnia 23 lipca 2018 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang Żołędowo złożył o wszczęciu postępowania mającego na celu przyznanie dotacji. [...]

Decyzja w sprawie dotacji na organizację turnieju zapaśniczego

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Klubowi Sportowemu Victoria Osielsko na realizację w 2018 r. zadania z zakresu wspierania i [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2/2018)

Dnia 30 maja 2018 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej - IV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (1/2018)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Sportowemu "YAMABUSHI" na realizację w 2018 r. zadania z zakresu wspierania i [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (1/2018)

Dnia 17 maja 2018 r. Stowarzyszenie Sportowe "YAMABUSHI" złożyło z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  Organizacja VII Ogólnopolskiego Turnieju Karate pod nazwą "YAMABUSHI CUP".Wójt Gminy Osielsko [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (1/2018)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu Victoria Osielsko na realizację w 2018 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (1/2018)

Dnia 18 stycznia 2018 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Prowadzenie działań promujących wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowy styl [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (8/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Klubowi Sportowemu "Piranie Osielsko" na realizację w 2017 r. zadania z zakresu wspierania i [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (7/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie przyznania dotacji Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko na realizację w 2017 r. zadania z zakresu wspierania i [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (6/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Mustang Żołędowo na realizację w 2017 r. zadania z zakresu wspierania i [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (8/2017)

Dnia 26 czerwca 2017 r. Klub Sportowy "Piranie Osielsko" złożył  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Pożegnanie lata na sportowo".Wójt Gminy Osielsko podjął o wszczęciu [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (7/2017)

Dnia 23 czerwca 2017 r. Klub Sportowy Rekiny Osielsko złożył  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „II Aquathlon Osielsko".Wójt Gminy Osielsko podjął o wszczęciu postępowania mającego na celu [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (6/2017)

Dnia 22 czerwca 2017 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang Żołędowo złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Gminna Liga Rowerowa".Wójt Gminy Osielsko podjął [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (4/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Osielsku na realizację w 2017 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (3/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Zastępca Wójta Gminy Osielsko podjęła   w sprawie udzielenia dotacji Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP, Hufcowi Bydgoszcz Miasto na realizację w 2017 r. zadania z zakresu [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (5/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Zastępca Wójta Gminy Osielsko podjęła w sprawie udzielenia dotacji Parafialno- Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Victoria Niemcz na realizację w 2017 r. zadania z [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (4/2017)

Dnia 4 maja 2017 r. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Osielsku złożył z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Piłka nożna jako wsparcie w profilaktyce".Podjęto o wszczęciu postępowania mającego na [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (2/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania podjęto w sprawie udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dęby Osielsko" na realizację w 2017 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (3/2017)

Dnia 2 maja 2017 r. Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz Miasto złożył    z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Harcerz jest wolny od nałogów".Podjęto [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (5/2017)

Dnia 27 kwietnia 2017 r. Parafialno- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Niemcz złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, [...]

Przedłużenie terminu zgłaszania uwag

Podjęto złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko". [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (4/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Parafialno- Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Victoria [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (2/2017)

Dnia 18 kwietnia 2017 r. Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko" złożył z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Program profilaktyczno- rekreacyjny "Warto żyć na sportowo II"". Oferta [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (4/2017)

Dnia 13 kwietnia 2017 r. Parafialno- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Niemcz złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (1/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu Victoria Osielsko na realizację w 2017 r. [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (3/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Mustang Żołędowo na realizację [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął   w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Sportowemu "Yamabushi" na realizację w 2017 r. zadania z [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (1/2017)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął   w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu Victoria Osielsko na realizację w 2017 r. zadania z zakresu [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (1/2017)

Dnia 3 kwietnia 2017 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Prowadzenie działań promujących wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  zdrowy styl [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (3/2017)

Dnia 5 kwietnia 2017 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang Żołędowo złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Turnieje rowerowych na 20-lecie". Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2/2017)

Dnia 21 marca 2017 r. Stowarzyszenie Sportowe "Yamabushi" złożyło z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja VI Ogólnopolskiego Turnieju Karate pod nazwą "YAMABUSHI [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (1/2017)

Dnia 20 marca 2017 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej- III Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików w [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2)- zmiana

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Osielsku zwrócił się z prośbą o zmianę umowy nr 20/16 z dnia 14 września 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez objęcie nią dzieci z roczników 2004 - 2006 - grupa młodzików [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (5)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Mustang Żołędowo na realizację w 2016 r. zadania [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (4)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dęby Osielsko" na realizację w 2016 r. zadania z zakresu [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (5)

Dnia 16 września 2016 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang Żołędowo złożył   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Speedrower i inne konkurencje rowerowe- aktywne spędzanie czasu na [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (4)

Dnia 16 września 2016 r. Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko" złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Rodzina na sportowo".   Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z [...]

Decyzja w sprawie dotacji na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (2)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął   w sprawie udzielenia dotacji Bydgoskiemu Towarzystwu Hipoterapeutycznemu "Myślęcinek" na realizację w 2016 r. zadania z [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (3)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął   w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu Victoria Osielsko na realizację w 2016 r. zadania z zakresu wspierania [...]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (2)

Dnia 5 września 2016 r. Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne "Myślęcinek" złożyło z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Imprezy integracyjne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Osielsku na realizację w 2016 r. zadania z zakresu wspierania i [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (3)

Dnia 29 sierpnia 2016 r. Klub Sportowy Victoria Osielsku złożył  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej- II Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (5)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Osielsku na realizację w 2016 r. zadania z zakresu przeciwdziałania [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2)

Dnia 23 sierpnia 2016 r. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Osielsku złożył z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja turniejów i udział w turniejach piłkarskich”.   Oferta spełnia [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (4)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji P-LUKS Victoria Niemcz na realizację w 2016 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (5)

Dnia 18 sierpnia 2016 r. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Osielsku złożył w trybie bezkonkursowym dotyczącą prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   Oferta spełnia wymogi [...]

Decyzja w sprawie dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (1)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Sportowemu "Yamabushi" na realizację w 2016 r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (4)

Dnia 11 sierpnia 2016 r. Parafialno- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Niemcz złożył w trybie bezkonkursowym dotyczącą prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (3)

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji UKS "Dęby Osielsko" na realizację w 2016 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (1)

Dnia 5 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI złożyło   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja V Ogólnopolskiego Turnieju Karate pod nazwą „YAMABUSHI [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (3)

Dnia 3 sierpnia 2016 r. Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko" złożył w trybie bezkonkursowym dotyczącą prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   Oferta spełnia wymogi [...]

Decyzja w sprawie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko podjął w sprawie udzielenia dotacji KS Victoria Osielsko na realizację w 2016 r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (2)

Dnia 12 lipca 2016 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył w trybie bezkonkursowym dotyczącą prowadzenia działań promujących wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowy styl życia oraz ukazanie zagrożenia używania alkoholu i [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2016

Dnia 24 czerwca 2016 r. Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto złożyła w trybie bezkonkursowym dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1 [...]

Decyzja w sprawie dotacji na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania podjęto w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2016 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. [...]

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Dnia 4 maja 2016 r. Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Myślęcinek złożyło w trybie bezkonkursowym dotyczącą organizacji imprez rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom- oferta ZHP

Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Bydgoszcz- Miasto, Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom- oferta Parafii w Niemczu

Rzymsko-Katolicka Parafia PW Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom- oferta Parafii w Osielsku

Rzymsko-Katolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem otwartego konkursu [...]

Wycofano wniosek Parafii

Na wniosek Parafii z Osielska, z powodu błędu we wniosku, wycofano ofertę na realizację zadania publicznego z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r. - oferta Parafii z Osielska na realizację zadania

Rzymsko- Katolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem otwartego konkursu [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r. - oferta na realizację zadania

Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz - Miasto Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - oferta na realizację zadania

Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz - Miasto Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom- oferta na realizację zadania

Parafia Rzymsko Katolicka PW Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem otwartego konkursu [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom - oferta na realizację zadania

Parafia Rzymsko Katolicka PW Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz - Miasto Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży - oferta poprawiona - 2012

Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Bydgoszcz - Miasto złożył poprawioną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku [...]

Wycofanie oferty

Na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej Hufca Bydgoszcz - Miasto Szczepu 7 Bydgoskich Drużyn Harcerskich wycofano ofertę realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży z uwagi na błędnie ujętą [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży - 2012

Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Bydgoszcz - Miasto złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i [...]

Ochrona i promocja zdrowia - 2012

Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne "Myślęcinek" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży- 2012

Parafia Rzymsko Katolicka PW Narodzenia NMP w Osielsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Wysokość wnioskowanego [...]

Profilaktyka uzależnień

Parafia Rzymsko Katolicka NMP w Osielsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.Wysokość wnioskowanego [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Parafia Rzymsko Katolicka PW Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie z pominięciem otwartego [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży - Oferta na realizację zadania publicznego

Wypoczynek dzieci i młodzieży: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym pomoc rodzinom (osobom)  w trudnej sytuacji życiowej  [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Dnia 30 czerwca złożono ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,Zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą.Uwagi dotyczące zadania i oferty można składać do dnia 11 lipca 2011 r. [...]

Przeciwdziałenie uzależnieniom - Oferta Nr 1

Parafia Rzymsko Katolicka PW Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [...]

Przeciwdziałanie uzależnieniom - oferta Nr 2

Dnia 24 czerwca 2010 r. Diecezja Bydgoska Rzymsko - Katolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i [...]

Przeciwdziałenie uzaleznieniom

Dnia 4 czerwca 2010 r. Parafia Rzymsko Katolicka PW Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij