Opinie RIO

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2019 roku

Uchwała Nr 2/K/2019Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 22 października 2019 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2019 roku [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 września 2019 r.

Uchwała Nr 2/I/2019Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 20 września  2019 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osielsko informacji  o przebiegu wykonania budżetu [...]

Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko z dnia 29 maja 2019 r.

Uchwała Nr 3/Kr/2019Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 29 maja 2019 r.w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za 2018 rok [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr 3/S/2019 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2019 roku     w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsko [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości planowanej kwoty długu

 Uchwała Nr 2/Kd/2019Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 16 stycznia 2019 r.w sprawie opinii o  prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osielsko     [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała Nr 2/D/2019Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 16 stycznia 2019 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego  w uchwale budżetowej Gminy Osielsko [...]

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Uchwała Nr 2/Dpr/2018Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 11  grudnia 2018 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego  w projekcie uchwały [...]

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 2/WPF/2018Składu Orzekającego Nr15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 11 grudnia 2018 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko na lata 2019-2028 [...]

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gminy Osielsko na 2019 rok

Uchwała Nr 2/P/2018Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 11 grudnia 2018 r [...]

Opinia RIO z dnia 19 października 2018 r.

Uchwała Nr 30/K/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 19 października 2018 r.w sprawie  opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia  przez Gminę [...]

Opinia RIO z dnia 27 września 2018 r

Uchwała Nr 14/I/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 września  2018 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osielsko informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy [...]

Opinia RIO Bydgoszcz z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 25/K/2018Składu Orzekającego Nr 3Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 sierpnia  2018 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki  planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2018 r. [...]

Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko

Uchwała Nr 6/Kr/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 18 maja 2018 r.w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za 2017 rok [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 13/S/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 roku     w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsko [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 r. - opinia o projekcie WPF

Uchwała Nr 1/WPF/2017Składu Orzekającego Nr15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 8 grudnia 2017 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko na lata 2018- [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 r. - opinia o projekcie budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała Nr 1/P/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczyz dnia  8 grudnia 2017 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2018 rok [...]

Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 1/Dpr/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 8 grudnia 2017 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej [...]

RIO Bydgoszcz w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 4/K/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 października 2017 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez  Gminę Osielsko w [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 września 2017 r.

Uchwała Nr 3/I/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 25 września 2017 r. w sprawie wydania  opinii o  przedłożonej przez Wójta Gminy Osielsko informacji o przebiegu wykonania budżetu [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2017 r.

Uchwała Nr 1/Kr/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 19 maja 2017 r.w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za 2016 rok [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 3/S/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 1/Kd/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osielsko [...]

Opinia RIO Bydgoszcz z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 1/D/2017Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osielsko na 2017 rok [...]

Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 1/P/2016Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczyz dnia  12 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2017 rok [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z 13.12.2016 r.

Uchwała Nr 1/WPF/2016Składu Orzekającego Nr15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko [...]

Opinia RIO o planowanym deficycie w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr 1/Dpr/2016Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 7 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z 24 października 2016 r.

Uchwała Nr 1/K/2016Składu Orzekającego Nr 15Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczyz dnia 24 października 2016 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2016 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 18/K/2016Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 2 sierpnia 2016 r.w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2016 roku. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała Nr 12/Kr/2016Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 20 maja 2016 r.w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za 2015 rok [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016 r.

Uchwała Nr 5/K/2016Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 10 maja 2016 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 6/Kd/2016Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 19 stycznia 2016 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osielsko [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Składu Orzekającego Nr 2 w Bydgoszczy

Uchwała Nr 4/D/2016Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 19 stycznia 2016 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osielsko na 2016 [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 3/Dpr/2015Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.11.2015 r.

Uchwała Nr 5/WPF/2015Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz

Uchwała Nr 5/P/2015Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2016 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2015 r.

Uchwała Nr 14/I/2015Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania  opinii o  przedłożonej przez Wójta Gminy Osielsko informacji o przebiegu wykonania budżetu [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 18/Kr/2015Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 14 lipca  2015 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez gminę Osielsko w 2015 roku [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 16/Kr/2015Składu Orzekającego Nr 3Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 21 maja 2015 r.w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za 2014 rok [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osielsko

Uchwała Nr 2/Kd/2015Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 16 stycznia 2015 r. [...]

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Uchwała Nr 1/D/2015Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 15 stycznia 2015 r. [...]

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko

Uchwała Nr 7/WPF/2014Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowejz dnia 3 grudnia 2014 r. [...]

Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2015 rok

Uchwała Nr 7/P/2014Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowejz dnia 3 grudnia 2014 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 41/K/2014Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w w Bydgoszczyw sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2014 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr 14/I/2014Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 25 września 2014 r.w sprawie wydania  opinii o  przedłożonej przez Wójta Gminy Osielsko informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy [...]

Opinia RIO z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Nr 38/K/2014Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2014 roku [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 22/K/2014Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2014 roku [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko

Uchwała Nr 10/Kr/2014Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2014 r. [...]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osielsko na 2014 rok

Uchwała Nr 7/D/2014Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia  17 stycznia 2014 r. [...]

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osielsko

Uchwała Nr 9/Kd/2014Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. [...]

Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko

Uchwała Nr 4/WPF/2013Składu Orzekającego Nr 2 RIO z dnia 27 listopada 2013 r. [...]

Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2014 r.

Uchwała Nr 4/P/2013Składu Orzekającego RIOz 26 listopada 2013 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty POŻYCZKI

Uchwała Nr 36/K/2013Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 7 listopada 2013 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu

Uchwała Nr 32/K/2013Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 23 września 2013 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki

Uchwała Nr 31/K/2013Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 23 września 2013 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Uchwała  Nr 10/I/2013Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2013 r. [...]

Uchwała Nr 12/Kr/13 Składu Orzekającego Nr regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za 2012 r. [...]

Uchwała Nr 12/S/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsku sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Uchwała Nr 7/Kr/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 7/Kr/2012Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 maja  2012 roku w sprawie opinii o o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za [...]

Uchwała Nr 12/S/2012 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osielsku sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Uchwała Nr 1/Kd/2012 Składu Orzekającego Nr 2 RIO Bydgoszcz

Uchwała Nr 1/Kd/2012Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osielsko [...]

Uchwała Nr 1/D/2012 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1/D/2012Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 12 stycznia 2012 rokuw sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osielsko na 2012 ro [...]

Uchwała Nr 3/Dpr/2011 Składu Orzekającego RIO

Uchwała Nr 3/Dpr/2011Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2011 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2012 rok. [...]

Uchwała Nr 3/P/2011składu Orzekającego RIO

Uchwała Nr 3/P/2011Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2011 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2012 rok. [...]

Uchwała Nr 3/WPF/2011 składu orzekającego RIO

Uchwała Nr 3/WPF/2011Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczz dnia 1 grudnia 2011 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na 2012 r. [...]

uchwała Nr 1/D/2010 Skałdu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osielsko na 2010 rok [...]

uchwała Nr 2/Dp/2009 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Osielsko na 2010 rok oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu [...]

Uchwała Nr 15/Dp/2008 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Osielsko na 2009 rok  oraz załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu [...]

Uchwała Nr 18/Dp/2007 Składu Orzekającego RIO

W sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Osielsko na 2008 r. oraz załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu [...]

Uchwała Nr 26D/2005 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2005 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu   [...]

Uchwała Nr 17/D/2005 składu Orzekającego Nr Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Osielsko na rok 2005. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij