Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osielsko na lata 2011-2016


UCHWAŁA NR  I/6/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 17 lutego 2011 r.
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675)  oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. załącznik Nr 1 (101kB) excel
§ 2.  Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały. załącznik Nr 2 (87kB) excel
1.      Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2.      Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
 
  Część opisowa (306kB) word

Wynik głosowania imiennego (254kB) pdf
 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Wytworzył: Rada Gminy (17 lutego 2011)
Opublikował: Klimek Wiesława (28 lutego 2011, 13:34:01)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (1 czerwca 2012, 11:54:24)
Zmieniono: dodanie przekierowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5315

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij